Wanneer respondenten een online enquête invullen, kan je instellen naar welke webpagina ze worden geleid, na de enquête. Je kan een website adres opgeven dat specifiek is voor een respondent (dynamisch) door één of meer variabelen in de URL op te nemen.

Zo kan je:

 • het antwoord op een vraag als onderdeel opnemen van een website adres
 • afgeleide variabelen gebruiken die het webadres identificeren op basis van de antwoorden op een enquête
 • de inhoud van variabelen naar een actieve webpagina sturen, bijvoorbeeld om de naam van de respondent op te nemen in een "danku" pagina.

Achtergrond

Je kan de inhoud van variabelen opnemen in het web adres door de vraagnaam toe te voegen tussen accolades. De vraagnaam wordt opgelijst in het Variables scherm in Snap. Standaard is dit meestal Q1, Q2, etc maar je kan deze ook aanpassen.

De data wordt ingevoerd op de plaats van de vraagnaam, en hangt af van het type vraag:


ResponstypeGebruikte informatie
Quantity, Date, Time of Literal responseHet antwoord van de respondent
Single-response vraagAntwoordcode
Multiple response vraagDe antwoordcodes worden samengebracht in een lijst (bijvoorbeeld antwoorden "bij", "wesp" en "vlieg" worden "bij, wesp en vlieg"


Stap 1: de vraag opzetten (voorbeeld)

 1. Creëer een nieuwe enquête of open een enquête waar je deze vragen aan toevoegt
 2. Select de Multi Choice stijl.
 3. Klik [Enter] om het eerste deel van de vraag te maken
 4. Voeg de vraagtekst toe
 5. Klik [Tab] om de verschillende antwoordcodes te creëren. In het voorbeeld gebruiken we vier zoekrobot namen : Yahoo, Google, Ask en MSN. Aangezien het een single-response vraag is, zullen de antwoordcodes de variabele in het webadres vervangen.

  Questionnaire - Design Mode dialog

 6. Selecteer Response in de Toolbar en vink Single aan.
 7. Klik Save button om je wijzigingen te bewaren.

Stap 2: Het webadres in de Survey Properties instellen

 1. In Questionnaire Design, klik Questionnaire Properties button om het  Survey Properties dialoogvenster te openen.
 2. Selecteer Replies in de linkerkolom

  19447v2

 3. Typ het webadres met de variabelen in het veld Web Page after Submitting. De variabele moet ingevoerd worden tussen accolades {}. In het bovenstaande voorbeeld is het webadres opgebouwd uit de antwoordcode voor de vraag “Which search engine would you like to use now?” en de rest van het webadres. Gelukkig hebben alle adressen dezelfde structuur, dus moet je geen bijkomende afgeleide variabele opzetten om aparte adressen te genereren.

Stap 3: de enquête publishen en testen

 1. Bewaar de wijzigingen aan je enquête
 2. Publish je enquête met  File | Publish of [Ctrl][Shift][W].
 3. Upload je enquête naar Snap WebHost
 4. Ga doorheen alle vragen, en controleer dat de weblink correct wordt gebouwd in alle scenario's.

Wanneer het niet werkt, controleer dan of je de accolades hebt gebruikt om je variabele in te voeren. In de previewer zal dit ook mogelijks niet werken. Publish en upload je enquête naar Snap WebHost en test het daar.

Informatie doorsturen naar een webpagina

Websites die scripts gebruiken, zoals Active Server Pages (ASP) kunnen variabelen ontvangen vanuit het webadres. Wanneer de website waarnaar je verwijst dit kan doen, dan kan je informatie voor verder gebruik meesturen. Bijvoorbeeld : wanneer de website een welkomstboodschap toont kan je de naam (gn) en familienaam (fn) tonen, nadat je de respondenten voor hun naam (q1) en familienaam (q2) hebt gevraagd in je enquête. In dat geval zal je "page on submit" er als volgt uitzien

http://www.yourwebsite.com/welcome?gn={q1}&fn={q2}.

Indien je variabelen naar een website wil doorsturen, vraag dan aan de webadministrator of programmeur welke informatie nodig is, en in welk formaat ze moet aangeleverd worden