Deze worksheet legt uit hoe je het Summary Report dat automatisch wordt gebouwd door Snap kan aanpassen, zodat het meer geschikt wordt voor je organisatie

Achtergrond

Snap bouwt automatisch een aantal rapporten gebaseerd op de variabelen die je gebruikt in je vragenlijst. In het Summary Report staat één analyse per variabele. Je kan de stijl van de analyses in een Summary Report niet wijzigen. Ze werden ontworpen om te kunnen werken met een grote variatie in vragen en data. Je kan wél : 

 • selecteren welke vragen of variabelen in het rapport worden opgenomen
 • het aantal codes in een staafdiagram en/of aantal antwoorden in een lijst bepalen
 • de standaard omschrijving wijzigen
 • je data filteren en gewichten toepassen

De gebruikte analyses:

 • Multiple en single response vragen worden weergegeven als horizontale staafdiagrammen

3D bar chart for Snap 10 croc rock

 • Vrije tekst respons wordt weergegeven als lijsten.

3D bar chart for Snap 10 croc rock

 • Hoeveelheden (quantity) worden weergegeven als een statistiesche tabel

3D bar chart for Snap 10 croc rock

Stap 1: Wijzig de omschrijving van het rapport

 1. Klik  Batches button in de Snap toolbar om het Reports scherm te openen
 2. Selecteer Summary report en klik Clone button om een kopie te maken. Dit zorgt ervoor dat je steeds kan terugvallen op het origineel wanneer je fouten maakt. Het gekopieerde rapport bevat vijf instructies : de eerste drie instructies gaan over de lay-out van het rapport, een  Information instructie geeft de titel en een korte omschrijving weer, en een  Summary Report instructie bouwt de analyses, grafieken, tabellen en lijsten

  REP: Default questioninaire report

 3. Dubbelklik op de  Information instructie om de omschrijving aan te passen. De standaard omschrijving gebruikt velden om informatie automatisch toe te voegen. Wil je een veld uit de enquêt gebruiken, klik dan [Insert] in de toolbar en selecteer het veld.
 4. Klik [OK] om op te slaan
 5. Klik de Play/run button om je wijzigingen te bekijken.

Stap 2: Wijzig de headers en footers van het rapport

Wil je afbeeldingen gebruiken in je header of footer? Dan is het aangeraden om ze op de correcte grootte te creëren, alvorens je uw rapport aanpast.

Je kan een lopende header of footer in je rapport plaatsen door een page layout instructie te gebruiken. Dit laat je ook toe om duimtekst in je rapport toe te passen (dit is tekst die verticaal in de marge van je rapport verschijnt)

 1. Open je gekopieerde summary report
 2. Dubbelklik op de Page Layout instructie
 3. Selecteer het tabblad Page Setup
 4. Vink Headers, Footers and Thumb Text box aan

  Printer layout dialog withheader footer highlighted

 5. Klik [Header/Footer…] om het Headers/Footers dialoogvenster te openen. De default waarden zijn ingevuld.

  Header footer dialog defaults

De header en footer bestaan elk uit drie zones (links, midden en rechts). De Header/footer kan de volgende items bevatten:

 • vrije tekst
 • velden uit de enquête (auto tekst)
 • datum en tijd van afdruk/publicatie
 • afbeeldingen

De inhoud kan geformateerd worden met de format buttons en velden bovenaan het dialoogvenster, om zo het lettertype, de grootte, stijl en kleur aan te passen. De lijnverspringing staat vast voor elke zone (je kan de breedte niet wijzigen)

Een veld uit de enquête toevoegen:

Selecteer het survey field uit de dropdown lijst in de linker bovenhoek van de toolbar, of klik  [Insert]  en selecteer Survey Field in het menu. Met  [Insert] krijg je meer opties om de tekst weer te geven. Selecteer een item uit de lijst in het New Survey Field dialoogvenster.

Voeg datum/tijd toe:

Klik [Insert] en selecteer Date/Time in het menu

Voeg een afbeelding toe:

Klik [Insert] en selecteer Image… . Afbeeldingen van het type .jpg, .gif or .bmp worden aanvaard

Duimtekst instellen:

Duimtekst wordt weergegeven van onder naar boven in de marge. Je kan het gebruiken om titels van verschillende onderdelen van je rapport weer te geven. Standaard verschijnt dit in de rechtermarge van elke pagina. 

Voer tekst en/of sleutelwoorden toe in het Thumb Text veld

Stel de Margin waarde  in overeenkomstig met waar je de duimtekst wil zien. Right edge plaatst ze op de rechterkant van elke pagina, Left edge plaatst ze op de linkerkant van elke pagina (geschikt voor "recto" rapporten). Outside edge zorgt afwisselend voor rechts en linkse vermelding, startend op de rechterkant, Inside edge wisselt af, startend op links (geschikt voor "recto-verso" rapporten).

Eens je de headres en footers en duimtekst hebt ingesteld, klik dan  [OK] . klik nogmaals [OK] om de  Page Layout instructie te sluiten.

Stap 3: de inhoud van het rapport kiezen

Het standaard Summary Report bevat alle variabelen die zichtbaar zijn in de vragenlijst. Je kan kiezen welke variabelen in het rapport staan, door ze op te lijsten in het Content veld van de Summary Report instructie. Je kan élke variabele (inclusief afgeleide en paradata variabelen) aan je rapport toevoegen, behalve de tijd en datum variabelen. 

Voeg bijvoorbeeld:

 • Een lijst van variabele namen toe, waar de namen gescheiden worden door een komma
 • Een reeks van variabelen toe, waarbij de eerste en laatste variabelen worden gescheiden door het karakter  ~ of het woord TO.

Bijvoorbeeld : voeg Q6a ~ Q10, V1a toe om een analyse te creËren voor de vragen Q6a tot Q10, gevolgd door de analyse van de afgeleide variabele V1a.

Default reports in reports dialog

De analyses verschijnen altijd in de volgorde die ze hebben in de vragenlijst, eerder dan de volgorde waarin je ze invoert in het Content veld.

Wil je de standaard lijst van variabelen gebruiken in je rapport, laat het content veld dan blanco

Je kan de grootte van je analyses beperken door het maximale aantal staven in je grafieken of het aantal items in lijsten te beperken. Snap zal enkel de staven met de meeste antwoorden tonen. Je kan lijsten beperken tot de meest recente of de eerste antwoorden. Vink  Describe limits with the report aan om aan je rapport een omschrijving van de limieten die je hebt ingesteld toe te voegen

 1. Klik [OK] om de wijzigingen op te slaan.
 2. Klik Play/run button om het rapport te bouwen

Geavanceerd: de rapportgegevens aanpassen

Je kan de data in je summary report ook aanpassen met filters en/of gewichten. Wanneer je een filter toepast op het hele rapport, zal de standaard Information instructie een referentie naar die filter bevatten. Wanneer je een gewicht toepast, moet je de Information instructie aanpassen om te beschrijven hoe je data werd gewogen

Een filter toevoegen op het hele rapport

 1. Open je gekopieerde rapport
 2. Voeg de filter toe in het Filter veld bovenaan het  Report scherm. Bijvoorbeeld : gebruik de demografische vraag Q10. Are you male or female?
  Inserting background picture in title

  Vul Q10=2 in het Filter veld om een rapport te creëren waarbij enkel data van vrouwen wordt gebruikt.

  REP: Default questioninaire report

Je data wegen

 1. Wil je je data wegen, creëer dan een gewicht zoals hier omschreven.
 2. Open de Summary Report instructie.
 3. Pas het gewicht toe op het rapport door het in te vullen in het Weight veld en klik [OK]. Bijvoorbeeld : WT1 werd gecreëerd om het aantal vrouwen en mannen uit te balanceren, en werd dan toegepast op het geslacht (Q10). Dit "weegt" de data aangeleverd door vrouwen en mannen

  Default reports in reports dialog

 4. Voeg de informatie over het toegepaste gewicht toe in de  Information instructie en bewaar je wijzigingen
 5. Klik Play/run button om het rapport te draaien.

Wil je meer weten over Snap rapporten, klik dan hier

Meer informatie over rapportinstructies vind je hier

Informatie over data filters vind je hier

Voor meer informatie over het wegen van je data, kan je hier terecht:

 1. wijzig de proporties (balans) van een sample 
 2. de grootte van een sample verhogen of verlagen