Je kan een Snap Mobile Anywhere (SMA) enquête maken die de interviewer / veldwerker in staat stelt om antwoorden te bewaren en later de vragenlijst verder te zetten.

De enquête moet dan een Save knop bevatten (die kan je activeren in de Questionnaire Properties - onder de sectie Buttons). Dit maakt dat men de enquête kan hervatten van aan het bewaarpunt. De partiële enquêtedata wordt ook beschikbaar gesteld voor analyse.

Achtergrond

Deze worksheet toont hoe je de bewaarknop in je SMA enquête toevoegt met Snap Professional. Dan omschrijven we hoe de enquête zich gedraagt wanneer de bewaarknop wordt geselecteerd, en de opties die beschikbaar zijn voor de veldwerker om het partiële antwoord te beheren. We gaan ervan uit dat je weet hoe je een enquête moet maken en uploaden naar Snap WebHost, en hoe je toegang krijgt tot de enquête voor een mobiel toestel. Indien je dit niet weet, volg dan de interactieve tutorial alvorens verder te gaan op deze link https://www.snapsurveys.com/e-learning/getting-started-mobile/.

Stap 1: Een bewaartoets toevoegen aan je enquête

 1. Open de enquête in het Questionnaire Design scherm en selecteer Questionnaire Properties Questionnaire Properties

  Save option in Questionnaire Properties

 2. Kies ButtonsSectie in de linkerkolom en selecteer Save.
 3. Vink Use in survey aan en klik OK
 4. Publish en upload je enquête naar Snap WebHost, en open de enquête dan via de Snap Mobile Anywhere app op je mobiel toestel

Stap 2: Een partieel antwoord op je enquête bewaren

 1. Druk op de Save toets tijdens het interview
  save button
  Snap Mobile Anywhere zal je voortgang bewaren en een nieuw scherm tonen om een naam voor je partieel antwoord te geven
 2. Specifieer een unieke naam voor het antwoord

  name partial response

 3. Klik Save
 4. Je wordt geleid naar het Manage Partials scherm.
 5. Klik < (in de app) om terug te keren naar de Survey List

Stap 3: Partiële antwoorden beheren

Wanneer een enquête partiële antwoorden bevat, zal een icoon verschijnen naast de enquêtenaam in het  Survey List scherm.

 1. Druk op het manage partials icoon en het Manage Partials scherm zal openen

  manage partials dialogue
  Hier kan je de enquête hervatten, indienen of het partiële antwoord verwijderen. Het is ook mogelijk om een nieuw interview te starten, alles samen in te dienen of alles te verwijderen

3.1 Een partiële enquête hervatten

Om een interview te hervatten, klik op de naam van het partiële antwoord. Het interview zal verdergaan van het bewaarpunt. Je kan verder gaan en het antwoord indienen, of opnieuw bewaren. Indien je opnieuw bewaart zonder indienen, overschrijf je de vorige versie. De naam van het partiële antwoord kan niet gewijzigd worden.

3.2 Een partiële enquête verwijderen

Klik op het  Delete icoon delete icon  om het partiële antwoord te verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

3.3 Een partieel antwoord indienen (bevestigen)

Klik op het Submit icoon submit icon om het partiële antwoord te bevestigen en te versturen naar Snap WebHost. Het antwoord zal worden gesynchroniseerd volgens de synchronisatie-instellingen.

3.4 Start een nieuw interview

Selecteer het New Interview icoon new interview icon onderaan de menubalk om een nieuw interview te starten. Wanneer je het interview verlaat wordt je terug naar het  Manage Partials scherm gebracht.

3.5 Verwijder alle partiële respons

Klik op het Delete All icoon delete all icon onderaan de menubalk om alle partiële antwoorden te verwijderen.

3.6 Alle partiële respons indienen

Klik op het Submit All icoon submit all partial responses icon onderaan de menubalk om alle partiële respons af te sluiten en in te dienen. De antwoorden worden gesynchroniseerd volgens de synchronisatie-instellingen.