Filter voorbeelden

De volgende voorbeelden gebruiken de Crocodile Restaurant enquête (meegeleverd met Snap):


Filter expressie

Selectie

Sub-set die gemaakt wordt

Q2=1

Alle cases waar de respondent antwoord 1 op vraag 2 gaf

Respondenten die het restaurant dagelijks bezoeken

Q6a=(1,2)

Alle cases waar de respondent antwoord 1 of antwoord 2 gaf op vraag Q6a

Respondenten die de speed of service als "Very Good" of "Good" beoordeelden

Q6a=(1 to 3)

Alle cases waar de respondent antwoorden gaf binnen het bereik van 1 tot 3 (1 of 2 of 3) op vraag Q6a

Respondenten die de speed of service als "OK" of beter beoordeelden

Q9=3 and Q10=1

Cases waar de respondent antwoord 3 gaf op vraag Q9 en antwoord 1 op vraag Q10.

Mannelijke respondenten tussen 25 en 34 jaar oud

NOT Q9=1

Cases waar de respondent antwoord 1 op vraag Q9 niet gaf.

Respondenten boven 18 jaar oud.

Q3a>4

Alle cases waar een waarde groter dan 4 is ingevuld als antwoord op vraag Q3a

Respondenten die met meer dan 4 volwassenen kwamen

Q5<=10

Alle cases waar een waarde van 10 of minder werd ingevuld in vraag Q5

Respondenten die in totaal £10 of minder spendeerden

Q4a="ilkshake"

Alle cases waar de karakters "ilkshake" voorkomen in de tekst of de data voor Q4a

Respondenten die een milskhake bestelden bovenop de items gespecificeerd in Q4. Wanneer je filtert voor Literal respons data zal Snap zoeken naar een exacte overeenkomst, tenzij een upper of lower case pattern werd toegepast op de variabele. Daarom wordt de eerste letter van Milskshake niet opgenomen in de expressie

(Q10=2 OR Q9=(1,2)) AND Q5<=50

Alle cases waar de respondent antwoord 2 gaf op vraag Q10, of oftewel antwoorden 1 of 2 op vraag Q9 en een waarde van minder dan of gelijk aan 50 voor vraag Q5

Vrouwelijke respondenten van 24 jaar oud of jonger, die £50 of minder spendeerden

case>=52 AND case<=176

Alle cases met volgnummer 52 tot en met 176

De 52ste tot en met de 176ste respondent

num Q4>2

Alle cases waar de respondent meer dan 2 antwoorden gaf op vraag Q4 (een multiple response vraag)

Respondenten die 3 of meer items bestelden