In deze worksheet kijken we hoe we data kunnen samenbrengen uit twee enquêtes, die licht van elkaar verschillen. Een enquête heeft meer vragen dan de andere. We gaan ervan uit dat beide enquêtes data bevatten die moet samengebracht worden in één enquête, om een analyse te kunnen uitvoeren.

Het samenbrengen van data kan nodig zijn in de volgende situaties:

 • Enquêtes die jaarlijks worden afgenomen, om trends over twee of meer jaren te analyseren (de enquête kan dan ook van jaar tot jaar licht verschillen)
 • enquêtes over een bepaald onderwerp, maar met een andere focus (bijvoorbeeld enquêtes voor gebruikers en niet-gebruikers van een dienst)
 • Enquêtes uitgevoerd op verschillende locaties (bijvoorbeeld een enquête over gelijkaardige attracties, die licht verschillen per site)
 • Enquêtes die werden afgenomen via verschillende kanalen (bvb. kiosk en web) - hoewel je die met Snap in één project zou kunnen maken

Stap 1: maak een master enquête die de data voor beide enquêtes zal bevatten

We adviseren om een aparta "master" enquête te maken, die beide enquêtes combineert. Dat maakt dat beide originele enquêtes intact blijven. De Master enquête zal alle variabelen en codes uit beide enquêtes bevatten, zodat de analyse correct kan gebeuren.

 1. Kopieer de enquête met het hoogste aantal variabelen, en benoem ze zodat duidelijk is dat dit de master enquête is, die de beide enquêtes zal combineren. Kopieer ook de raw data (respons). Dit geeft je een nieuwe kopie van je enquête, inclusief de beschikbare data.
 2. Open de enquête en voeg variabelen en bijkomende antwoordcodes toe, die zich in de andere enquête bevinden

Stap 2: Maak een database link om de data te importeren

 1. In het hoofdmenu, klik File en Database links. Klik [New…] om een nieuwe database link te maken.
  the-database-linkage-wizard
 2. In de Database Linkage Wizard, selecteer Import From Snap Survey als Linkage Type.
 3. Klik [Next>]. De lijst met enquêtes in de huidige folder verschijnt
 4. Selecteer de enquête die je wil consolideren. Je kan naar een andere folder navigeren indien nodig. Klik [Next>] na het selecteren van de enquête.
 5. Vervolgens vraagt Snap hoe je de enquête wil consolideren. Selecteer Append all cases. Dit voegt alle geïmporteerde cases toe aan het eind van de enquête. Klik [Next>].

  append-all-cases

Stap 3: De variabelen mappen

In het volgende scherm map je de variabelen van de enquête die je importeert naar de enquête die je kopieerde als master

De variabelen in de enquête van waar je importeert worden links getoond, de huidige variabelen in de master survey staan in de rechterkolom.

 1. Snap zal proberen om variabelen van beide enquêtes te mappen, indien ze dezelfde naam dragen.

  variables-identica-
 2. Klik op elk van de variabelen in de rechterkolom. Wanneer de variabele antwoordcodes bevat, worden deze in het veld onderaan getoond. Controleer of de codes links overeenkomen met de codes rechts.

  code-match-left-right

  Indien er blanco codes staan in de rechterkolom, map dan de correcte codes met elkaar door in het blanco veld te klikken. Selecteer de beschikbare antwoordcode die overeenkomt.

  set-the-mapping-code
 3. Klik [Next>] voor een samenvatting. Je kan de link ook een naam geven.

  appropriate-name
 4. Klik [Finish] om de creatie te beëindigen. In het Database Link Wizard scherm staat je link nu opgelijst.

Stap 4: de database link uitvoeren

Je kan nu de database link uitvoeren wanneer je wil.

 1. Open het Database Linkage dialoogscherm met  File | Database Link.
  database-linksreport
 2. Selecteer je import link en klik  [Run]. Een dialoogvenster verschijnt nadat de import is uitgevoerd.
 3. Je kan het aantal geïmporteerde cases controleren. Klik  [OK] om het dialoogvenster te sluiten.