Deze worksheet licht toe hoe je het aantal respondenten in meerdere categorieën kan beperken, bijvoorbeeld per geslacht en leeftijd. Dit wordt ook wel "interlocking quota" genoemd. De quota werken dus samen om respondenten al dan niet te laten deelnemen aan de enquête.

Gender age

Stap 1: Maak een afgeleide variabele

Om samenwerkende quota in te stellen moet je eerste en afgeleide variabele in je enquête opmaken

AgeGendergroup Variables Details
 1. Klik multiples icon om het Variables scherm te openen.
 2. Klik plus | add om een nieuwe variabele toe te voegen.
 3. Noem deze AgeGendergroup, en label ze Age and Gender.
 4. Stel het type in op Derived, Response op Single, en het aantal Codes op 4.
 5. Dubbelklik in de Label kolom en voeg een label toe Men under 25.
 6. Ga met Tab naar de Values kolom.
 7. Stel de value in als volgt : de vraag omtrent geslacht moet de mannelijke code opleveren, de vraag omtrent de leeftijd moet de codes opleveren onder 25 jaar. Dit geeft de volgende formule :  q1=1 and q2=(1,2).
 8. Ga opnieuw met Tab naar het volgende level en typ daar "men over 25". Typ in de Value q1=1 and q2=(3,4,5).
 9. Herhaal dit voor vrouwen onder en boven de 25 jaar.
 10. Klik Save om te bewaren.

Stap 2: Stel het gewicht in voor de afgeleide variabele

Weight details
 1. Met de vragenlijst open, klik weight button 2 om het Weights dialoogvenster te openen.
 2. Klik plus | add om een nieuw gewicht te maken.
 3. Geef het gewicht een naam en label en klik in de Value kolom voor code 1. In dit voorbeeld is code 1 mannen jonger dan 25
 4. Typ 25 in voor code 1 en ga met Tab naar code 2. Voeg quotas toe voor de 4 groepen
 5. Klik op Save om het gewicht te bewaren.

Stap 3: Stel de quota in, die het gewicht en de afgeleide variabele verbindt

 1. Selecteer Tailor | Quotas… in het menu. Het Quota Control dialoogvenster verschijnt.
  Quota control
 2. Klik Add button . Het Set Up Quota dialoogvenster verschijnt

  Set up quota
 3. Wijzig de quota naam naar AgeGender
 4. Gebruik Arrow Down in het Variable en Weight veld om je selectie te maken
 5. Snap vult de lijst rechts in volgens je instellingen
 6. Wanneer je tevreden bent over de setup van je quota, klik dan OK button . Je quota wordt nu opgelijst in het Available Quotas scherm.

Stap 4: Activeer de quota

Quota control - activate


Controleer of "Use Quota Control" is aangevinkt in het Quota Control dialoogvenster en klik OK button om de instellingen te bewaren.