De Snap Scanning module is een krachtige functionaliteit die je in staat stelt om op een snelle en efficiënte manier data te verzamelen. Wanneer je een enquête ontwerpt voor scanning, zijn er altijd enkele adviezen die we meegeven:

Doen

 • Doorloop de handleiding Getting Started with Scanning en controleer je scanning procedure door enkele vragenlijsten in te vullen en in te scannen.
 • Gebruik een scanninh template (selecteer Editions and Style Template Editions and templates button en kies voor de Default scanning.qsf).
 • Gebruik de grid box style voor open-ended vragen die moeten ingescand worden.
 • Pas een juist Source Pattern toe op open vragen (in de Variable Details of Variable Properties)
 • Gebruik Scanning Validation (Pattern voor handgeschreven tekst, Printed pattern voor voorgedrukte antwoorden en Keyed voor open antwoorden).
 • Controleer of het juiste aantal pagina's en vragenlijsten werd ingescand. Schrijf een Case Number op elke vragenlijst en scan ze in dezelfde volgorde. Is het huidige Case Number niet hetzelfde als hetgeen je op je vragenlijst schreef, zoek dan de oorzaak uit, want dat betekent dat er een probleem is
 • Scan in blokken van 10 tot 50 pagina's. Zorg dat het case number geschreven op de vragenlijst overeenstemt met het case number in Snap, na elke scanopdracht.

Niet doen

 • Vragenlijsten ontwerpen met antwoordboxen die een schaduw bevatten, een gekleurde achtergrond hebben, of niet vierkantig zijn (circels bijvoorbeeld)
 • Vragenlijsten ontwerpen met antwoordboxen die te dicht bij elkaar staan of geen duidelijke witruimte errond tonen
 • Vragenlijsten ontwerpen met achtergronden of kleuren die kunnen conflicteren met de specifieke scanner die je gebruikt. Sommige kleuren kunnen transparant lijken voor een scanner. Dit hangt af van het model en de fabrikant, maar kleuren moeten altijd met de grootse zorg worden overwogen.
 • Goeie resultaten verwachten van cases met slecht geschreven cijfers of woorden. Ook al zal Snap proberen om ze te herkennen, kan het enkel waarden vergelijken met het Valid veld dat wordt toegepast op de vraag. Wees daarom voorzichtig met het aanvaarden van deze types van valid respons. Pas Case Data Verification toe in een later stadium om de kans op foute invoer te verkleinen.
 • Een vragenlijst wijzigen. Eenmaal de lock werd verwijderd, is de kans om de vragenlijst weer correct te publishen (en te locken) klein. Bladgrootte, marges, randen, kolombreedtes, variabele witruimte etc. zorgen ervoor dat Snap niet in staat zal zijn de vragenlijst nog te matchen.
 • De printer of printer driver wijzigen tijdens een project
 • Het operating system wijzigen tijdens een project