Met Style Templates kan je een bestaand sjabloon toepassen op je huidige vragenlijst, of je kan de stijl van je huidige vragenlijst bewaren als sjabloon, zodat je ze kan gebruiken voor andere vragenlijsten. Het voordeel hiervan is dat het je in staat stelt om al je vragenlijsten in een "huisstijl" weer te geven, zonder dat je het werk telkens opnieuw moet doen.

Een eigen sjabloon maken

Stap 1

Voeg je vragen toe aan de vragenlijst en pas ze aan tot ze verschijnen zoals je het goed vind. Bijvoorbeeld : je zou kunnen overwegen om het aantal kolommen in een vraag te wijzigen (zie voorbeeld hieronder), een ander lettertype te gebruiken of de stijl van de antwoordboxen te wijzigen, enz... Dit doe je allemaal in het Topic menu, met de dropdown selecties.

How Often ws 13

Stap 2

Wanneer je een standaard vraag aanpast, zal dit een nieuwe vraagstijl creëren met het prefix "like" voor de default naam.

Like Multi Choice

Om jouw gewijzigde vraagstijl op te nemen in het sjabloon, moet je het bewaren onder een andere naam. Om een naamwijziging te doen, schakel om naar Style Mode Style mode button.

Selecteer de Style Organiser Style properties button .

Style Organiser window ws 13

De vraag geselecteerd in het Design scherm zal worden belicht in de Styles lijst op de linkerzijde. Klik op de properties toest en benoem de vraagstijl met een herkenbare naam (bijvoorbeeld "meerkeuze 4 kolommen".

Klik OK om het dialoogvenster te sluiten en opnieuw OK om de Style Organiser te sluiten.

Vragen in de vragenlijst die dezelfde wijzigingen ondergingen als deze zullen nu ook hernoemd worden naar de nieuwe vraagstijl.

Multi Choice 4 Columns ws 13

Stap 3

Herhaal stap 1 en 2 hierboven voor alle aangepaste vragen in de vragenlijst, en benoem zo je eigen vraagstijlen.

Stap 4

Klik Design mode button om terug te keren naar Design Mode; de nieuwe stijlen zullen beschikbaar zijn in de Style Selection dropdown lijst.

Stap 5

Eenmaal je alle stijlen hebt bewaard die je wil gebruiken in je vragenlijst, kan je deze ook mee bewaren in je vragenlijst sjabloon.

Selecteer het Editions and Style Templates Style Templates icon icoon.

Editions and Style Templates window ws 13

Klik op de Save toets in de Style Template sectie van het venster. Bewaar de nieuwe template door een naam te geven, bijvoorbeeld [Mijnbedrijf]Huissstijl.qsf en klik op Save.

Stap 6

Het nieuwe sjabloon wordt nu bewaard in de folder met Snap Styles. Om een bewaarde style te gebruiken, klik gewoon op het  Editions and Style Templates icoon Style Templates icon, en klik op de Load toets, navigeer dan naar het gepaste style bestand (.qsf bestand).

Alle nieuwe vraagstijlen die je maakte en bewaarde, worden nu mee opgeladen vanuit het geselecteerde sjabloon. Je kan aangeven welk niveau van het sjabloon je wil gebruiken, op basis van 3 opties:

  • Page Setup – portrait/ landscape (voor papieren vragenlijsten) etc.
  • Colours – de individuele kleur van de achtergrond/lettertypes/boxen, etc..
  • Layout – de schikking en de vorm van de individuele vraagstijlen