Deze worksheet legt uit hoe je de Database Link Wizard kan gebruiken om data te importeren naar je enquête uit een andere Snap enquête, waarbij beide enquêtes verschillend zijn

Data importeren/exporteren naar een andere Snap enquête

Snap kan data, variabelen en antwoordcodes importeren en exporteren tussen Snap enquêtes, zélfs al zijn de variabelen en antwoordcodes in beide enquêtes niet identiek.

De makkelijkste manier om dit te doen is door een database link te gebruiken, waarmee je data importeert of exporteert.
Deze methode kan je gebruiken om enquêtes te "mergen".

 1. Archiveer de enquête waar je data wil naar importeren, zodat je een backup hebt bij problemen
 2. Open vervolgens de enquête wara je data aan wil toevoegen
 3. Klik op Database linkage button om het Database Linkage dialoogvenster te openen.

  1Database Links
 4. Klik [New…] om een nieuwe database link te maken. De Database Linkage Wizard wordt getoond.
 5. Selecteer Import from Survey.
  2Linkage type
 6. Klik [Next>].
 7. Selecteer een enquête om van te importeren. Snap toont alle enquêtes die beschikbaar zijn in de standaard folder. Is de enquête die je nodig hebt niet beschikbaar in deze folder, klik dan op [Browse…] om naar de juiste folder te navigeren.
 8. Klik  [Next>] na het selecteren van de juiste enquête.

  3Select the survey
 9. Selecteer het type  Import/Export en selecteer de juiste opties:
  Join cases where the link variables match:
  Importeer of exporteer enkel data waar de waarde in de link variabele overeenkomt tussen de twee enquêtes. Bijvoorbeeld : waar de klant ID nummers in beide enquêtes overeenkomen. Snap importeert alle data waar de twee ID nummer sovereenkomen, en negeert alle data voor case waar het ID nummer niet overeen komt.
  Join matching cases and append unmatched cases:
  Deze optie werkt zoals hierboven maar voegt ook de niet overeenkomende data toe als nieuwe cases op het eind van het databestand
  Append unmatched cases:
  Deze optie importeert/exporteert enkel de cases waar er geen overeenkomst is.
  Append all cases:
  Deze optie importeert/expoirteert elke case in je enquête als een nieuwe case. Snap zoekt geen overeenkomstige cases

  4Import Export option
  Wanneer je Append all Cases selecteert, moet je geen link variabele definiëren
 10. Selecteer je één van de andere import types, selecteer dan ook de link variabele in je huidige enquête
  5Link variables
 11. Selecteer de variabele die de overeenkomstige data bevat in de enquête vanwaar je importeert. De link variabelen moeten een waarde bevatten die uniek is voor elke case en overeenkomt in beide enquêtes. 
 12. Klik [Next] . Nu wordt een lijst van variabelen getoond. Links staan de variabelen van waar je importeert, rechts staan de variabelen in de huidige enquête.
 13. Map de variabelen tussen de enquêtes. Snap probeert de mapping zélf te doen, waar mogelijk. Om een mapping te wijzigen, selecteer je een rij in de rechterkolom, en klik je op  Scroll down arrow om de lijst met beschikbare variabelen te tonen.Selecteer een variabele om data van te laden, of selecteer een blanco veld om niets in te laden
  6Database linkage wizard mapping
  Wanneer je variabelen mapt met meerdere antwoorden, toont Snap de lijst van mogelijke antwoorden onderaan. Map ook de antwoorden op dezelfde manier als je de variabelen mapt.
  Het voorbeeld hier toonte en extra antwoordcode wine/beer. Dit is een extra antwoordcode in de enquête vanwaar je importeert. Je kan deze mappen met Other.

  7Database linkage wizard mapping
  Je kan echter ook een nieuw antwoord in de huidige enquête creëren voor wine/beer door met je rechtermuisknop te klikken op de rij en New code te kiezen.
  Je kan ook een nieuwe variabele creëren om een bestaande te importeren, op dezelfde manier. Rechterklik in de rechterrij, en selecteer New Variable. Wanneer je een variabele creëerde, kan je deze wijzigen en verwijderen
 14. Klik [Next] om een samenvatting van je database link te tonen
 15. Controleer de details en geef de link een Name 
 16. Klik [Finish]. Snap toont het Database Linkage dialoogvenster met de nieuwe link erin opgelijst
  8After clicking finish
  Wil je nog iets in de link aanpassen, klik dan [Modify].
  Om een link te verwijderen, klik je [Delete].
  Om een kopie van je link te maken, klik je [Clone], en dan kan je de nieuwe link wijzigen indien nodig
 17. Selceteer de link en klik [Run] om de data te importeren. Snap toont een kort verslag. Klik  [OK] om dit af te sluiten.
 18. Controleer je data. Dit kan je doen door een samenvatting op het scherm te brengen.
  Kies [View] en selecteer [Questionnaire] klik Data view mode button en kies [Counts]. Scroll naar beneden door de enquête en controleer de cijfers voor elke vraag

De Database Link Wizard kan ook automatisch informatie exporteren en importeren door gebruik te maken van een can also automatically import and export information as data is entered using a Hot Link.