Door gewichten te gebruiken kan je met Snap identificeren of een antwoord juist of fout is.

In dit voorbeeld maken we 4 multiple choice vragen, elk met 4 mogelijke antwoorden. Door gewogen variabelen te gebruiken kunnen we nagaan of een antwoord correct is (gewogen als 1) of fout is (gewogen als 0). Door dan gebruik te maken van die getallen, kunnen we het totaal aantal juiste antwoorden berekenen (of de score).

 1. Maak een vraag als volgt:

  Step 1 create question
 2. Maak nog 3 vragen, genaamd Q2, Q3, en Q4, elk met 4 mogelijke antwoorden (codes)
 3. Klik op de gewichten weight button 2 toets om het Weights dialoogvenster te openen.

  Step 3 weights window
 4. Selecteer New button om een nieuw gewicht te maken. In het Weight details dialoogvenster voer je een Value 1 in als Code 1 en 0 voor Code 2,3 and 4. Bewaar dit gewicht als ScoreA. Dit zal worden gebruikt voor elke vraag waar A het correcte antwoord is.
  Step 4 weights details v2
 5. Bewaar Save button
 6. Maak nu 3 gelijkaardige gewichten voor ScoreBScoreC and ScoreD waarbij de waarde 1 respectievelijk in code 2, 3 en 4 staat

  Step 6 weights scores
 7. Klik op het icoon Variables en klik op "+" om een nieuwe afgeleide variabele te creëren die gebruikt zal worden om het totaal aantal juiste antwoorden te berekenen. Noem je afgeleide variabele "Total"

  Type:Derived
  ResponseQuantity
  Name:Total
  Label:Total
  Value for OK code:ScoreA(Q1) + ScoreB(Q2) + ScoreC(Q3) + ScoreD(Q4)

  Step 7 variable details 
 8. Wil je het totaal aantal respondenten tonen, plaats de cursor dan in het textveld van een vraag, titel, instructie waar je het totaal wil zien verschijnen, en klik met de rechtermuisknop, kies Insert en kies dan het Variable Field
 9. In het New Variable Field dialoogvenster selecteer je Total in de dropdown en klik je OK.

  Step 9 new variable field

Dit wordt als volgt getoond in het design scherm:

Step 9 your total score is

Bij het invullen van je enquête, zal deze instructie als volgt worden getoond in de browser:

Step 9 your total score is 2

If there is a topic you would like a worksheet on, email to snapideas@snapsurveys.com