Snap bevat een aantal operaties en functies die specifiek zijn ontworpen om te helpen in de analyse van datums.

In vragenlijsten ontwikkeld met Snap Surveys, antwoorden respondenten op datumvragen door een vrij veld in te vullen, zoals 1 juli 2019, of 1 JUL 2004. De ingebouwde functies van Snap zorgen ervoor dat deze datums kunnen worden gerangschikt volgens maand, dag en week, of opgesplitst worden in reeksen.

Bij vragen van het type "Wanneer heeft u ons laatst bezocht?", kan het nodig zijn om vergelijkende operaties toe te passen om een afgeleide variabele te maken die het antwoord klasseert per kwartaal in het jaar.

 1. Maak een variabele genaamd Quarter door naar het variables scherm te gaan en op + te klikken om een nieuwe variabele toe te voegen.

  Variable Details | Quarter
 2. Stel het type in op Derived en het antwoord op Single Response
 3. Voor het eerste kwartaal specifieer je nu het gepaste bereik

  Q1 >= 1 Jan 04 and Q1 < 1 Apr 04. Elk gepast datumformat kan gebruikt worden om de datums te vergelijken met de reeks. Soms is het mogelijk om de specificatie te vereenvoudigen. Voor dit voorbeeld zouden we Snap's ingebouwde maandfunctie kunnen gebruiken. Dit levert een maand op binnen het jaar (1=Januari, 12=December). Hiermee zou je de codes voor de variabele als volgt kunnen uitwerken:

  LabelValue
  First QuarterQ1 month <= 3
  Second QuarterQ1 month <= 6
  Third QuarterQ1 month <= 9
  Fourth QuarterQ1 month <= 12
  We vereenvoudigden de specificatie door gebruik te maken van de month functie en het feit dat voor een derived single variable we enkel de bovengrens voor elke code value moeten gebruiken, gezien elke respondent in de voorgaande code al geklasseerd is. Noteer ook dat deze manier werkt, los van het jaar waarin de enquête werd gehouden.
 4. Andere ingebouwde functies kunnen gebruikt worden om informatie te extraheren uit datums:

  Q1 weekday geeft de dag van de week (1=Monday, 7=Sunday)
  Q1 weekday name levert een literal waarde (tekst) voor de dag van de week(bvb “Wednesday”)
  Q1 day levert de dag van de maand op (1 tot 28, 29, 30 or 31)
  Q1 month levert de maand van het jaar op (1=January, 12=December)
  Q1 month name levert de naam van de maand op (bvb “July”)
  Q1 year levert het jaartal op (bvb '2004')


Zo is het mogelijk om een gelijkaardige afgeleide variabele te maken om antwoorden te klasseren volgens de dag van de week (zonder rekening te houden met de maand van het jaar), door de weekday functie te gebruiken zoals we deden met de month functie in het vorige voorbeeld.