Je kent enquêtes toe aan interviewers door:

 • je interviewers een "interview enabled" associate account te geven, op Snap WebHost
 • de enquête toe te voegen aan hun respectievelijke account

Vervolgens logt de interviewe in op zijn/haar account vanuit de Snap Mobile Anywhere app op het moviele toestel. Elke enquête die aan hem/haar werd toegekend zal dan worden gedownloaded op het toestel

 1. Log in op Snap WebHost en selecteer de sectie My Account. Een lijst met "associates" (aanvankelijk is die leeg), wordt getoond, met de optie.
 2. Klik op Add New Associate en vul de velden in

  De User Name moet uniek zijn voor alle associate accounts in Snap WebHost, je kan hier bijvoorbeeld hetemail addres gebruiken. Het Paswoord moet hoofd- en kleine letters bevatten, en op zijn minst één cijfer.

  De linker box lijst alle enquêtes op die in je account aanwezig zijn. Dubbelklik op de enquêtes die je wil toekennen aan je interviewer. De geselecteerde enquêtes verhuizen van links naar de box op de rechterzijde.

 3. Stel het aantal interview associates in die deze account mogen gebruiken, in het veld Interview Associate Logins. Je kan dus méér dan één interviewer koppelen aan één account, indien dat nodig is. Opmerking : in dat geval kan je wél niet identificeren wélke van de meerdere interviewers een enquête heeft ingevuld. Wil je élke interviewer apart opvolgen, dan maak je best gescheiden accounts voor élke gebruiker.
 4. Vink Enabled aan om de interviewer toe te laten in te loggen via de app.
 5. Klik [Save] om de account te creëren

  Alle gestarte enquêtes die werden toegekend tot die account zullen gesynchroniseerd worden wanneer de interviewer(s) inlogt (gen) op de app op het mobiele toestel. antwoorden van alle interviewers worden correct aan een enquête toegekend en gesynchroniseerd met WebHost.