Antwoorden uit Snap Mobile Anywhere kan je

 • bewaren op Snap WebHost, om vandaar rechtstreeks te downloaden naar Snap Desktop
 • bewaren op de Snap WebHost, om vandaar te downloaden naar een folder, en vervolgens te importeren in Snap Desktop
 • e-mailen naar een specifiek adres om vervolgens te importeren in Snap

Direct download methode (meest gebruikt en makkelijkst)

Wanneer een enquête wordt ingevuld op een mobiel toestel, zal het volledige antwoord opgeladen worden naar de synchronisatie service. Dit gebeurt automatisch bij een internetverbinding.

Je kan antwoorden rechtstreeks downloaden uit Snap WebHost, indien je in uw Snap Desktop project  Direct Download selecteerde in de Replies sectie van de Questionnaire Properties.

 1. In Snap open je de enquête waarnaartoe je de antwoorden wil importeren
 2. Klik op het Download WebHost Responses icoon in de toolbar download_wh_res.

  tb_ddownload

  Snap zal met intervallen verbinden met de Snap WebHost server om te verifiëren of er nieuwe antwoorden beschikbaar zijn. Wanneer nieuwe antwoorden worden gevonden, zal het icoontje downl_wh_res_ncd blauw worden, wat aangeeft dat nieuwe cases beschikbaar zijn voor download.

 3. Een Download WebHost Responses dialoogvenster verschijnt, dat je informeert over het aantal cases dat werd gevonden. Klik op [Done] om de download te beëindigen.

  downl_wh_res

OPMERKING : je kan niet overstappen naar deze download methode, indien je eerder een andere methode voor het importeren van je respons hebt ingesteld.

Respons downloaden als tekst bestand

Wanneer een enquête is ingevuld op het mobiele toestel, wordt het volledige antwoord geüploaded naar de synchronisatieservice. Dit gebeurt automatisch. Je kan antwoorden downloaden vanop Snap WebHost, als een tekstbestand en het importeren naar je enquête in Snap Desktop.

 1. Log in op Snap WebHost.
 2. Klik op de enquêtenaam. Er zal bij nieuwe repsons een link staan: Download Snap data. (Heb je voorheen al data gedownloaded, dan krijg je de optie om vorige downloads te herhalen, aangezien de link dan wijzigt naar Previous downloads for Snap)

 3. Klik op Download Snap data om de antwoorden te downloaden. Bewaar het bestand op je computer en noteer de bestandslocatie waar je die hebt opgeslagen.
 4. We adviseren om een standaard folder te maken waarin je responsdata download voor elke enquête. Standaard wordt het bestand bewaard onder de naam van de enquête en de tijd/datum van de download.
 5. Open de enquête in Snap Desktop.
 6. Open het Data Entry scherm Data Entry window button voor de enquête en selecteer File | Import. Het Data Import dialoogvenster verschijnt.
 7. Stel het Format in op Online and SMA responses.
 8. Selecteer Folder, klik Browse en navigeer naar de bestandslocatie die je noteerde (je zal het tekst bestand niet zien, omdat Snap zoekt naar de folder, en niet naar de bestanden.)

 9. klik Open en OK om de respons te importeren

Antwoorden importeren vanuit e-mails

 1. Open het Data Entry scherm Data Entry window button voor de enquête en kies File | Import

 2. Stel het import Format in op Email format en klik [OK].

  Snap Desktop zal je e-mail inbox scannen voor ongelezen boodschappen. Alle mails die antwoorden bevatten voor de huidige enquête zullen ingelezen worden en een nieuwe case vormen in je enquête.

 3. Vink Recheck mail box every … seconds aan om de e-mails automatisch te importeren volgens het gedefinieerde interval (dit gebeurt zolang Snap Desktop open staat op je computer, wanneer je de software sluit, dan stopt de automatische import)
 4. Laat Snap in de achtergrond draaien op je computer. Zo wordt nieuwe respons automatisch geïmporteerd op de aangegeven intervallen.

WinHelp: BombDe e-mails moeten "ongelezen" zijn en moeten zich in de Inbox bevinden van je e-mail software. Snap Desktop kan geen subfolders lezen in je mailsoftware.

Boodschappen die niet werden herkend worden als "ongelezen" genegeerd. Deze kunnen dan geraadpleegd worden met je e-mail software, zoals gewoonlijk. Eenmaal data werd geïmporteerd op deze manier, is die onmiddellijk beschikbaar voor analyse, in de vorm van tabellen, grafieken en statistieken.

De mailbox heeft haar eigen instellingen voor het checken van inkomende mail. Aangezien Snap de mailbox niet dwingt om dit te controleren, kan het geen e-mails importeren zolang deze niet aankwamen via het normale e-mail systeem.

WinHelp: LightJe kan een analyse (bvb. tabel of grafiek) op het scherm zien wijzigen naarmate respons binnenloopt. Om dat te doen, moet je Analysis Tailoring instellen op Update display automatically on any change.