Gebruik de opties om het gedrag van je mobiele enquête te beheren, bijvoorbeeld:

  • hoe vaak  Snap Mobile Anywhere synchroniseert met de server
  • hoe het zich gedraagt wanneer niet actief (instelling van de timeout, enquête boodschappen, enz...)

Je kan oftewel

  • de individuele enquête instellingen gebruiken
    OF
  • De Snap Mobile Anywhere instellingen voor alle enquêtes gebruiken


Controleer altijd of de enquête goed werkt zoals je verwacht, na het wijzigen van onderstaande instellingen:

Veld

Waarde

Auto-synchronize

Synchroniseer automatisch met de server (elke 10 minuten wordt een poging gedaan). Indien dit op OFF staat, klik danSetup screen for offline interviewing om manueel te synchroniseren

Kiosk mode

ON : gebruik het toestel als een kiosk. De back toets en menubalk worden verborgen en respondenten zullen de vragenlijst niet kunnen verlaten. (Om de instellingen te wijzigen of een nieuwe enquête te starten in deze modus, zal je de app moeten stoppen en opnieuw opstarten).

Use survey settings

ON gebruikt de timeout en autosubmit instellingen die werden gedefinieerd in de enquête. 
OFF geeft prioriteit aan de instellingen op deze pagina, boven de instellingen van de enquête zélf.

Timeout during survey

ON activeer de timeout setting (herstart de enquête indien niemand data invoerde voor de aangegeven tijd)

Idle timeout (seconds)

Hoelang (in seconden) moet de enquête inactief zijn alvorens ze wordt herstart (we adviseren om minimaal 15 seconden toe te passen, om de respondent de tijd te geven de vraag te lezen)

Submit partial survey

ON bevestigt de partieel ingevulde antwoorden bij time-out. OFF negeert de partieel ingevulde antwoorden.

Auto submit last page

ON verbergt de Submit toets (indien aanwezig in de enquête) en bevestigt de antwoorden na een ingevoerde inactiviteitsduur.
De Submit toets is nooit verborgen op enquêtes van één pagina

OFF toont de Submit toets en de antwoorden worden bevestigd door op de Submit toets te drukken.

Bij OFF, zal de enquête op de laatste pagina blijven, en nooit worden bevestigd indien er geen Submit toets werd geplaatst in de vragenlijst.

Auto submit time (seconds)

Specifieer hoe lang de laatste pagina inactief mag blijven, alvorens de enquête wordt bevestigd (we adviseren minimaal 15 seconden toe te passen, om de respondent de tijd te geven een vraag te lezen)

Submit message

Stel dit in op Default/None/Custom.

Default/Custom message

Raadpleeg de standaard instelling of voeg een gepaste boodschap toe die de respondent zal zien wanneer de enquête antwoorden werden bevestigd

Countdown time (seconds)

Stel de tijd in hoe lang de timeout boodschap wordt getoond, na afloop van de inactiviteitsperiode.

Timeout message

Voeg de boodschap in die moet getoond worden. {x} wordt vervangen door een time out timer

Auto-sync every (seconds)

Specifieer hoe lang het toestel wacht alvorens automatisch te synchroniseren met Snap WebHost.

Sync every (# of responses)

Specifieer hoeveel antwoorden moeten verzameld worden alvorens te synchroniseren met Snap WebHost

Sync off battery less than (%)

Desactiveer synchronisatie indien de levensduur van de batterij beperkt is. Specifieer het percentage.

Disable App Timeout

ON : zorgt ervoor dat de app niet desactiveert na een tijdje.