Productieschema voor een Snap WebHost editie

Step

Description

OK?

1

Maak een Snap WebHost editie van je vragenlijst

O

2

Ontwerp de vragenlijst

O

2a

Voeg vragen, nota's en antwoorden toe

O

2b

Voeg de nodige afgeleide variabelen toe

O

2c

Selecteer de gepaste vraagstijlen

O

2d

Stel paginabreaks in waar nodig

O

2e

Stel conditionele routing in waar nodig

O

2f

Stel masks, antwoordrotatie en antwoordvalidatie regels op voor multiple choice vragen

O

2g

Stel iteration variabelen in en routing waar nodig

O

2h

Stel validatieregels op voor open-ended vragen, inclusief patterns en limietwaarden voor datums en getallen

O

2i

Stel tekstsubstitutie in waar nodig

O

2j

Selecteer gepaste layouts en design voor navigatietoetsen

O

2k

Preview de enquête op sleutelmomenten om inhoud, formatting en dynamische aspecten zoals routing, masking, validatie te controleren

O

3

Ingeval je e-mail uitnodigingen verstuurt...

O

3a

Je moet de paradata variabele Respondent (ID.name) toevoegen indien je een login gebruikt, en het Password (ID.password) indien je paswoorden gebruikt. Indien de respondent gevraagd zal worden naar zijn login, zorg dan dat deze geformatteerd zijn, en op de eerste pagina staan van de enquête. Zoniet, verberg ze dan.


O

3b

Maak een gepaste database link. De link houdt ook rekening met optionele toevoeging van extra data, en de e-mail uitnodigingen

O

3c

Stel in de Questionnaire Properties de datalink in

O

4

Ingeval je quota gebruikt...

O

4a

Voeg nieuwe gewichtmatrixen toe voor doelpubliek

Voeg afgeleide variabelen toe voor interlocking quota (samenwerkende quota)

O

4b

Maak quota aan op basis van de juiste variabelen en gewichten

O

5

Enquête publiceren

O

5a

Controleer de verschillende secties van de Questionnaire Properties, in het bijzonder de sectie "output".

O

5b

File | Publish

O

6

Upload naar Snap WebHost.

O

7

Verzamel respons

O