Productieschema voor een mobiele vragenlijst die wordt gebruikt in de app Snap Mobile Anywhere

Stap

Omschrijving


OK?

1

Maak een Mobile enquête

O

2

Ontwerp de vragenlijst

O

2a

Voer gepaste vragen en nota's toe

O

2b

Selecteer de gepaste vraagstijlen

O

2c

Stel conditionele routing in

O

2d

Voeg pagina breaks toe

O

2e

Stel masks, rotatie of randomisatie, validatieregels voor multiple choice vragen in.

O

2f

Stel validatieregels in voor open-ended vragen, inclusief patterns en limietwaarden voor getallen en datums

O

2g

Stel gepaste tekstsubstitutie in

O

2h

Voeg specifieke paradata toe, zoals ID.interviewer (om de naam van de interviewer te registreren) of Id.site om een plaats te registreren.

O

3

Publiceer de vragenlijst

O

3a

Doorloop de verschillende secties in Questionnaire Properties, in het bijzonder de Output sectie

O

3b

File | Publish

O

4

Upload de enquête naar Snap WebHost en download ze op een mobiel toestel (smartphone, kiosk, laptop of tablet) via de applicatie Snap Mobile Anywhere

O

5

Verzamek respondent data

O

6

Download de respons van Webhost naar je Desktop software

O