Automatisch beheer van respondenten

Je kan de respondentgegevens die werden opgeladen naar een Snap WebHost enquête automatisch updaten, door een interactie te bouwen met een Active Server Page (ASP). Bijvoorbeeld : wanneer je een klantenregistratiesysteem voor een online winkel hebt, kan je de database met nieuwe klantgegevens wijzigen, en een script hebben dat de lijst met respondenten voor een enquête automatisch zal updaten, wanneer dat script wordt getriggerd.

Om de Snap WebHost data te wijzigen moet je:

 • de enquête instellen zodat de database ervan wordt geüpdated door updatesurvey.asp
 • een script of interface schrijven dat de updatesurvey.asp pagina voorziet van nieuwe respondentgegevens
 • updatesurvey.asp aanspreken voor de specifieke gegevens.

Indien je de respondentgegevens voor een grouped vragenlijst wijzigt, moet je ook:

 • een script of interface schrijven dat de data, bij elke herhaling van de enquête die een respondent moet invullen, overbrengt aan de updategroupsurvey.asp pagina
 • updategroupsurvey.asp aanspreken voor de specifieke gegevens

Hieronder een instructie hoe je respondenten kan toevoegen aan een andere enquête, door gebruik te maken van updatesurvey.asp

Een enquête gebruiken om automatisch respondentgegevens toe te voegen aan een tweede enquête, via een ASP pagina.

Enkel voor gevorderden en voor WebHost edities

Deze instructie toont hoe je twee enquêtes aan elkaar kan koppelen. Bijvoorbeeld : je voert een eerste enquête uit waarin je vraagt aan de respondent om een tweede feedback enquête in te vullen. Bij het bevestigen van de antwoorden (submit), worden de respondentgegevens automatisch toegevoegd aan de tweede enquête, zodat de mail uitnodiging en data seeding automatisch verloopt.

Stap 1: Bouw eerst de follow up enquête (2de enquête)

Deze enquête moet een WebHost enquête zijn, en alle vragen bevatten plus een database link om respondentgegevens te bevatten en alle informatie die nodig is om de respondent e-mails te sturen.

 1. Maak een dummy database aan, die alle velden bevat die moeten gebruikt worden voor het voeden van de gegevens in de enquête maar ook voor het versturen van e-mail uitnodigingen. Het eerste recordin de database moet een test record zijn, dat bijvoorbeeld je eigen gegevens bevat.
  Deze database bevat hier zeven velden. Deze zullen allen aangevuld worden door antwoorden op vragen uit de eerste enquête

  Excel spreadsheet showing student database for iterative surveys

 2. Maak je enquête en voeg de vragen toe in questionnaire design. Voeg alle variabelen toe die je zal aanvullen vanuit de eerste enquête.
 3. Maak een database link die je dummy database verbindt met de enquête.

  Activeer het login veld en zorg dat je ook e-mail uitnodigingen hebt aangevinkt.

  Creëer een dummy uitnodigingsmail, die de nodige database velden bevat die je wil gebruiken in je finale e-mail. Je zal die nadien maken in Snap WebHost.

  Address field mapping for database link

 4. Geef je database link een herkenbare naam en bewaar ze.
 5. Selecteer de database link in de questionnaire properties en publish je enquête
 6. Upload de gepubliceerde enquête naar Snap WebHost.
 7. Vink Enable database updates aan en stel een paswoord in op de enquête, zodat je enkel wijzigingen aan de database kan aanbrengen indien je het paswoord kent.
 8. Klik [Save] om je wijzigingen op te slaan en ga naar het Summary tabblad.

  surveys page showing kiosk for syn - no responses

 9. Noteer het enquête nummer (begint met een k). Dit zal je nodig hebben, en ook jet paswoord om respondenten toe te voegen aan de database

  surveys page showing kiosk for syn - no responses

Stap 2: Creëer nu de eerste enquête

Maak een enquête die de respondenten vraagt of ze willen deelnemen aan een tweede enquête. Ze moeten dan hun e-mail adres en hun uniek klantnummer (of patiëntennummer of klantreferentie) invullen. Samen met andere informatie die je nodig hebt om toe te voegen aan de tweede enquête. De informatie zal toegevoegd worden aan de tweede enquête door ze te versturen naar de updatesurvey.asp pagina. De ASP pagina wordt toegevoegd als webadres na het invullen van de eerste enquête.

Je kan de respondent database instellen op Snap WebHost door gebruik te maken van updatesurvey.asp. Dit doe je door een webadres (URL) te maken die een lijn met tekst bevat die wordt verstuurd naar updatesurvey.asp. Deze instructie toont hoe je de volgende URL kan creëren:

https://www.snapsurveys.com/wh/updatesurvey.asp?k=143401250950&kp=blue&a=add&u={Q6}&e={Q6}&m=Surname%3D{Q3}%26Title%3D{Q1}%26Procedure%3D{Q5}&s=PatName%3D{Q2}%26Procedure%3D{Q5}%26PatEmail%3D{Q6}%26PatSurname%3D{Q3}%26Title%3D{V1}%26RecordNum%3D{Q4}&ok=http://www.snapsurveys.com&er=http://www.snapsurveys.com

Dit ziet er verwarrend uit, maar dat is onder meer omdat je voor sommige karakters codes moet gebruiken (bijvoorbeeld voor = en &) wanneer je informatie doorstuurt. Voor dit deel van de tekst gebruik je

"%3D" in plaats van "="

" %26" in plaat van "&"

Dus %26Title%3D{V1} is het equivalent van &Title={V1}


Hieronder ontleden we de hele URL in detailWat updatesurvey.asp moet weten

Wat je aangeeft

Hoe de enquête te openen

Het enquête k-nummer en het paswoord

https://www.snapsurveys.com/wh/updatesurvey.asp?k=143386808119&kp=password

Dit veronderstelt dat het enquête k-nummer gelijk is aan 143386808119 en het paswoord voor de enquête gelijk is aan password.

Wat te doen (&a)

vertel updatesurvey.asp om een respondent toe te voegen

&a=toevoegen 

Hoe de respondent uniek te identificeren  (&u) en het e-mail adres te bezorgen (&e)

het e-mail adres van de respondent

&u={Q6}&e={Q6}

(We gaan ervan uit dat het e-mail adres in variabele Q6 staat van de eerste enquête)

Hoe informatie bezorgen om Snap WebHost e-mail uitnodigingen te laten sturen (&m)

de namen van de velden in je gelinkte database en de namen van de equivalente variabelen in de eerste enquête

&m=Surname%3D{Q3}%26Title%3D{Q1}

(We gaan ervan uit dat de database een veld Title heeft en de functie van de respondent in Q3 staat, en dat de database een veld Surname bevat en dat die in variabele Q4 staat)

Voor de tekst nà &m= gebruik je "%3D" ipv "=" en " %26" ipv "&" zodat dit gelijk is aan Surname={Q3}&Title={Q1}

Hoe informatie bezorgen om te zaaien/op te laden voor de respondent in de geplande enquête (&s)

namen van de variabelen die moeten opgeladen worden in de tweede enquête, en de namen van hun equivalente variabelen in de eerste enquête

&s=%26PatSurname%3D{Q3}%26Title%3D{V1}

(Dit veronderstelt dat de tweede enquête een variabele PatSurname bevat, en de achternaam van de respondent in Q3 staat, en dat de tweede enquête een veld  Title bevat en de juiste code voor de functietitel van de respondent in V1 staat). Voor het tekstdeel nà &s=, gebruik je "%3D" ipv "=" en " %26" ipv "&" wat gelijk staat aan &PatSurname={Q3}&Title={V1}

 

Waar te gaan nadat de respondent werd toegevoegd (&ok en &er)

het webadres (meestal een bedankingspagina) waar de respondent "landt" nadat de toevoeging van de gegevens is afgerond

&ok=http://www.mythankyoupage.com&er=http://www.mythankyoupage.com

 

(Dit veronderstelt dat je de respondent naar een dank-u-pagina brengt. Indien er een probleem is (bijvoorbeeld ze staan reeds in de database) zullen ze nog steeds naar de danku pagina gebracht worden, tenzij je een ander webadres specifieert na &er)

De responsdata wordt altijd gebruikt wanneer de antwoorden verzonden worden. Indien je een gecodeerde variabele meestuurt, dan zullen de code labels verstuurd worden. Voeg je gegevens toe in een gecodeerde variabele, dan zal dit als een fout gezien worden. Je moet dus afgeleide gecodeerde variabelen opzetten voor gecodeerde variabelen in de eerste enquête die je wil doorsturen naar de tweede enquête, waarin de labels de code nummers zijn, zodat ze correct worden geïnterpreteerd door de ontvangende enquête.

Er is een volledige beschrijving beschikbaar over hoe je de codes voor updatesurvey.asp moet opzetten in de helpbestanden van Snap :  Passing information to the updatesurvey.asp page.

We adviseren je om een gewone tekst editor te gebruiken om deze informatie in op te slaan, en je instructie in te schrijven voor  updatesurvey.asp. Dit moet op één enkele lijn geschreven worden zonder spaties of lijnverspringingen.

Eenmaal je de lijn met code hebt gemaakt, kopieer die dan in de Go to on Submit box in de Replies sectie van het Questionnaire Properties dialoogvenster.

De timing instellen van de tweede enquête

Pas de uitnodiging en reminder e-mail aan om mensen uit te nodigen om de tweede enquête te beantwoorden volgens een specifiek interval, nadat de eerste enquête werd ingevuld.

Zet de eerste (uitnodiging) om in een bevestiging en een notificatie dat ze de details van de tweede enquête zullen ontvangen na 7 dagen, en maak dan van de herinnering de échte uitnodiging.

Je moet de survey link deleten in de eerste mail.

 1. Open de enquête in Snap WebHost. Dit veronderstelt dat je twee mails hebt opgesteld, een uitnodiging (om onmiddellijk te verzenden) en een herinnering, die 7 dagen later buitengaat.
 2. Ga naar het Messages tabblad
 3. Klik op de Edit link naast de eerste e-mail.
 4. Wijzig de e-mail zodat ze een bevestiging wordt ivm de invulling van de eerste enquête, en een bevestiging dat ze hebben ingetekend voor een tweede enquête, die ze binnen 7 dagen zullen ontvangen. Zorg ervoor dat je alle links naar de enquête in het onderwerp of de tekst hebt verwijderd. Je wil niet dat de respondent de enquête al kan benaderen vanuit de eerste e-mail.
 5. Klik op de  Edit link naast de tweede e-mail en wijzig de mail om hier een duidelijke uitnodiging van te maken. Zorg dat je hier wel degelijk de link naar de enquête plaatst.
 6. Controleer of de planning correct is.

  surveys page showing kiosk for syn - no responses

Test je enquête

De kans op schrijffouten bij de commando's voor updatesurvey.asp is groot. Daarom is het héél belangrijk dat je élke opdracht goed controleert op fouten, alvorens je live gaat met deze enquête.

 1. Open de eerste enquête en klik op de test (preview) link.
 2. Vul de enquête in voor een test respondent en bevestig je antwoorden. Controleer of je wordt doorgestuurd naar de correcte pagina (dat is de pagina die je invulde bij &ok=http://www.mythankyoupage.com&er=http://www.mythankyoupage.com)
 3. Open de tweede enquête en klik op het Respondents tabblad.
 4. Controleer of de nieuwe respondent werd toegevoegd en of alle gegevens correct zijn. Klik op de naam van de respondent om te kijken welke informatie in de Snap WebHost database werd opgeslaan om deze enquête te versturen (dit is de informatie die je invulde in het &m= onderdeel van je opdrachtcode)
 5. Vul een test enquête in voor de respondent die je zonet toevoegde en bevestig de antwoorden
 6. Ga naar het Summary tabblad en klik op de link Download test case
 7. Controleer dat het gedownloade bestand alle informatie bevat, ook de data die je doorstuurde vanuit de eerste enquête. Importeer het bestand in Snap of kijk naar het tekstbestand en controleer of de gegevens aanwezig zijn, ook al zijn de variabele nummers niet dezelfde in het tekstbestand)
 8. Start de enquête en controleer of de e-mails correct worden verstuurd naar de repsondent, op het juiste moment.

BELANGRIJK : je kan de tweede enquête updaten (reload) zonder dat je de tekst die gebruikt wordt in de eerste enquête beïnvloedt, maar indien je wijzigingen aanbrengt en de enquête upload als een nieuwe, dan verandert het k-nummer. Dat moet je dan wél aanpassen in de eerste enquête.

Let ook op met het verwijderen van variabelen waarnaar wordt verwezen in de eerste enquête