De Z-test wordt gebruikt om twee percentages te vergelijken en te kijken of het verschil ertussen statistisch significant is.

Dit betekent: is het verschil tussen de percentages in de tabel puur het resultaat van het gebruikte staal, of geeft dit een écht verschil in percentages aan in de doelgroep?

Voor elke rij in een tabel vergelijkt de z-test het Break percentage voor elke kolom met alle andere kolommen. Is er méér dan één variabele in het break veld opgenomen, dan zal de vergelijking enkel plaatsvinden tussen kolommen voor enkel dezelfde variabele. Bijvoorbeeld : indien "leeftijd" en "geslacht" worden gespecifieerd in het break veld, dan worden de individuele kolommen voor de leeftijdsvariabele enkel vergeleken met de andere kolommen voor "leeftijd", en niet met de kolommen voor "geslacht".

Elke cel van de tabel zal het Break percentage bevatten, en een reeks letters en streepjes. Dit is de output van de z-test en geeft aan welke verschillen significant zijn, en welke niet, voor de gespecifieerde betrouwbaarheidsniveau's

De drie mogelijke karakters en hun betekenis zijn als volgt:

 • Een streepje betekent dat het verschil statistisch niet significant is
 • Een kleine letter geeft aan dat het verschil significant is voor de ondergrens van het betrouwbaarheidsniveau dat werd gespecifieerd
 • Een grote letter geeft aan dat het verschil significant is voor het bovenste betrouwbaarheidsniveau dat werd gespecifieerd

De letters en streepjes verwijzen naar de andere kolommen binnen de variabele (A verwijst naar de eerste kolom, B naar de tweede, enzovoort)

Voorbeeld: De z-test toevoegen aan een tabel in de Crocodile enquête

 1. Klik Table button op de Snap toolbar om een tabel toe te voegen
 2. Vul Q4 (Items ordered) in in het Analysis veld.
 3. Vul Q9 (Age) in in het Break veld..
 4. Vink Break Percents en z-test aan. Alle andere opties moeten uit staan

  RD: definition tab with ztest chec ked

 5. Klik op het Base/Labels tabblad.
 6. Bevestig dat missing values niet worden meegerekend.

  RD: Exclude section of base/labels tab

 7. Klik op het Cells tabblad.

  RDS: body z-test section

 8. In de Body z-test sectie stel je het volgende in:

  Stel het Upper Level in op 95% en Lower Level in op 90%

  Selecteer 2-Tail.

  Selecteer All in de Show box.

  Vink Hyphen en Index aan

  Vink Apply Yates Correction uit.

 9. Klik [Apply] om de tabel te creëren

Wanneer je kijkt naar de cel voor de rij gelabeld “Coffee/Tea” en de kolom gelabeld “C. 25-34” dan toont de Z-Test output “Ab‑‑-”. Dit geeft aan dat de verschillen tussen deze kolom (C) en kolom A Significant zijn voor het betrouwbaarheidsniveau van 95% (grote letters), dat het verschil tussen deze kolom en kolom B significant is voor het betrouwbaarheidsniveau van 90% (kleine letters) maar dat de verschillen tussen deze kolom en de kolommen D,E and F niet significant zijn (streepjes). Noteer dat er op zijn minst één streepje in de output moet staan, aangezien de kolom niet significant kan verschillen van zichzelf