Indexed Values worden dikwijls gebruikt in productonderzoek en andere projecten om een relatieve meting te krijgen van individuele celwaarden. Indexed Values kunnen getoond worden in de tabel door de gepaste boxen aan te vinken (Indexed Counts of Indexed Sums) in het Definition tabblad van het Analysis Definition dialoogvenster.

Voor elke individuele cel in de tabel kan de corresponderende indexwaarde worden berekend vanuit de formule:

waarbij:

v de originele celwaarde is

 

c het kolomtotaal voor de kolom waarin de cel voorkomt

 

r het rijtotaal voor de rij waarin de cel voorkomt

 

t het tabeltotaal is

Een cijfer van 100 betekent de norm of de verwachte waarde. Zo kan je besluiten dat een indexwaarde lager dan 100 lager dan verwacht is, en een indexwaarde groter dan 100 meer dan verwacht is.