Het gebruiken van significantie (t-test) in tabellen

De Significantietest (t-teststelt ons in staat om de significantie van het gemiddelde van elke kolom met data te vergelijken met de significantie van het gemiddelde van de berekeningsbasis.

Bijvoorbeeld : in de Crocodile enquête, kan het nodig zijn om te checken of er een significant verschil is in de perceptie over de snelheid van de dienstverlening tussen de verschillende leeftijdsgroepen

  1. Klik Table button om een tabel te bouwen.
  2. Specifieer Q6a in het Analysis veld (beoordeling van de snelheid van de dienst)
  3. Specifieer Q9 (leeftijd) in het Break veld
  4. Klik op het Summary Statistics tabblad.
  5. Selecteer Significance (t-test) in de Available kolom en klik op de [>] toets om deze toe te voegen aan de Used kolom.
  6. Selecteer Mean en klik op [>] om het gemiddelde ook toe te voegen.
  7. Specifieer Score5 as the score. (Score5 is de naam van een gewicht gecreëerd in Weight weight)
  8. Klik [OK] om de tabel te bouwen.

De tabel toont de aantallen en percentages voor elke leeftijdsgroep tegenover de beoordeling van de snelheid van de dienstverlening. De tabel toont ook de gemiddelde beoordeling van de snelheid van de dienst, per leeftijdsgroep, en de t-test (significantie van het gemiddelde) in elke categorie, vergeleken met de t-test (significantie van het gemiddelde) van de berekeningsbasis. De significantie wordt getoond als een percentage. Wanneer we dus 95% en 99% significantie als referentiepunten gebruiken, dan zien we dat de jongeren onder 18jaar en de groep van 45 tot 54 jaar een hoge significantie als resultaat hebben, en dat de 18-24 jarigen een significant resultaat. Dit betekent dat deze resultaten hoogst waarschijnlijk herproduceerbaar zijn in nieuwe enquêtes. De andere leeftijdsgroepen tonen geen significant resultaat, wat betekent dat het resultaat niet noodzakelijk wordt herhaald, indien de enquête opnieuw wordt afgenomen bij een vergelijkbare groep.