Deze worksheet legt uit hoe je bestanden uit Snap 11 overbrengt naar online enquêtes in Snap XMP

Snap XMP bestaat uit 3 producten: 

 • Snap Desktop is de meest recente versie van Snap Surveys en loopt onder Windows.
 • Snap Online is het nieuwe webbased product dat je in staat stelt om enquêtes te bouwen en beheren vanop je webbrowser
 • Snap Offline Interviewer is een offline enquête-app die je in staat stelt om een online enquête te draaien, zonder de nood aan een betrouwbare internetconnectie

Als onderdeel van het proces om over te schakelen naar Snap XMP, zal je je bestaande Snap 11 enquêtes moeten overbrengen naar de laatste versie van de software.


Achtergrond

In Snap Desktop zijn er twee types enquêtes : online en offline enquêtes.

Online enquêtes zijn beschikbaar in zowel Snap Desktop als Snap Online. Deze kunnen georganiseerd worden in folders, die getoond worden in beide applicaties. De online enquêtes worden up to date gehouden, en de respons wordt gesynchroniseerd tussen beide applicaties.

Offline enquêtes  zijn énkel beschikbaar in Snap Desktop. Alle bestaande enquêtes van Snap 11 vind je terug in de folder Offline surveys in het Survey Overview scherm.

Vereisten

Je snap Online account moet correct ingesteld worden alvorens je online enquêtes in Snap Desktop kan gebruiken.

Stap 1: Een map maken om je enquêtes te beheren

Folders helpen om je online enquêtes te organiseren en te beheren. Je folders aanmaken stelt je in staat om je online enquêtes te maken of over te brengen naar de plek waar je ze direct wil hebben.

 1. Op de Snap toolbar klik je  Survey Overview SurveyOverviewIcon.png 
 2. In de Survey Overview toolbar klik je op Online Surveys 5.OnlineSurveysIcon.png om de online enquêtes te tonen. Wanneer je de online enquêtes voor de eerste keer opent, zal er een top level folder staan, genaamd Your work.SurveyOverviewOnline1.PNG

 3. Klik op Your work en rechterklik met je muis om het popup menu te tonen. Klik op New Folder.SurveyOverviewOnline2.PNG

 4. In het New Folder dialoogscherm voeg je een naam in voor de nieuwe folder. In dit voorbeeld voerden we Demo Surveys in als foldernaam.
  NewFolderNameDlg.PNG

 5. Klik OK en de nieuwe folder wordt getoond in het Survey Overview scherm.
  SurveyOverviewOnline3.PNG

Stap 2: Navigeer naar de locatie van de Snap 11 offline enquête

 1. In de Survey Overview toolbar, klik op Offline Surveys 6.OfflineSurveysIcon.png om de offline enquêtes te tonenSurveyOverviewOffline3.PNG
 2. Vind je de enquête niet die je wil overbrengen naar XMP, klik dan op Browse om je enquête te lokaliseren. Wanneer je de folder vindt waar je enquêtes staan, selecteer die dan en klik Open
 3. In het Survey Overview scherm selecteer je de Snap 11 enquête die je wil overbrengen.

 

Stap 3: Kopieer de Snap 11 enquête naar een nieuwe online enquête

 1. In de Survey Overview toolbar, klik je op Clone CloneSurveyIcon.png om een klopie van de Snap 11 enquête te maken. Deze kopie wordt gebruikt om je Snap 11 enquête over te zetten naar een Snap XMP formaat, zonder de originele Snap 11 enquête te wijzigen
 2. In het Clone Survey dialoogvenster selecteer je Online surveys om de kopie te maken als een online enquête. Selecteer Also clone the raw data, indien je de responsdata ook wil kopiëren naar je nieuwe versie.CloneSurveyDlg.PNG
 3. Klik OK en het New Online Survey dialiigvenster wordt getoond. Hier kan je de naam van de enquête wijzigen en een folder aanduiden voor je online enquête
 4. Voer de enquêtenaam in (bijvoorbeeld Crocodile XMP)
 5. Selecteer de folder waar je enquête moet bewaard worden (bijvoorbeeld: Demo Surveys, de folder die je maakte in Stap 1)
  NewOnlineSurveyDlg.PNG
 6. Klik OK. Een informatiebalk wordt getoond terwijl de enquête wordt gekopieerd. Na afronding wijzigt het Survey overview scherm naar het online overview scherm, en wordt de nieuwe enquête aangeduid.

ClonedXMPSurvey.PNG


Stap 4: De online enquête gebruiken

Eenmaal de enquête is overgeplaatst naar XMP kan je de online enquête gebruiken in Snap Desktop of in Snap Online. Wanneer je inlogt in je Snap Online account, kan je de nieuwe folder met de gekopieerde enquête zien.

SnapOnlineView.PNG