In sommige gevallen wil je een deel van een antwoord extraheren uit het antwoord. Bijvoorbeeld een postcode uit een volledige postcode, of een huisnummer uit een straat+nr. antwoord. In dat geval moet je patterns toepassen in de analysefase. Dit specifiek voorbeeld illustreert hoe je een afgeleide variabele gebruikt samen met een pattern, om de regio uit de volledige UK postcode te extraheren.

We gebruiken voor de ze worksheet de Snap WebHost editie van de Crocodile enquête, die wordt meegeleverd met Snap.

In dit voorbeeld gebruiken we een literal response, open ended vraag. Deze vraag heeft een source pattern "Postcode UK" toegepast. Het pattern is standaard beschikbaar met Snap, en kan gebruikt worden om antwoorden op literal response vragen te valideren.

De UK Postcode standaard wordt opgebouwd uit 4 comonenten : Area, District, Sector en Unit. Elk component wordt dan ontleed om een specifiek literal antwoord te aanvaarden, zoals hieronder in de tabel wordt gedetailleerd:

ComponentAanvaard antwoordVoorbeeld
Area{letter}
{letter}{letter}
B12 4LT BS35 3UW
District{digit}
{digit}{digit}
{digit}{letter}
BA3 4HT
BS35 3UW
SW1Y 4RF
Sector{digit}BS35 3UW
Unit{letter}{letter}BS35 3UW

Stap 1 : maak een nieuw pattern dat de poscode area uit de volledige UK postcode extraheert

 1.  Selecteer Tailor | Patterns in de Snap toolbar.

 2. Scroll omlaag naar ‘Postcode UK’ en selecteer ze.
 3. Klik [Clone] om een kopie te maken
 4. Benoem het nieuwe pattern als UK Postal Area.
 5. Klik in de Result box en verwijder de details. Rechterklik en selecteer Component en dan area, {area}verschijnt in het Result veld.

 6. Om het pattern te testen klik op deTest... toets en typ een postcode in het tekstveld. Indien je dit correct instelde, zou het resultaatveld slechts het regiocomponent van de postcode mogen tonen.
 7. Klik OK button om de pattern test te verlaten en klik opnieuw OK button om uw pattern te bewaren.

Stap 2 : maak een afgeleide variabele die je kan gebruiken met je UK Postal Area pattern

 1. Selecteer het Variables icoonVariablesIcon.pngin de Snap toolbar.
 2. Klik op NewIcon.png om een nieuwe variabele te maken. Noteer de naam en typ 'Area’ als Label
 3. Het Type stel je in op Derived en Response stel je in op Single.
 4. In de onderste helft van het scherm, dubbelklik in de Label kolom en voeg een code label too voor Birmingham.
 5. Gebruik de Tab toets om doorheen de Values kolom te bewegen
 6. Typ Q11 as UK Postal Area ==”B”
  Postcodes van Birmingham bevatten de letter B als regiocomponent, bvb. B12 4LT. Een waarde van Q11 as UK Postal Area =”B” zal elke postcode met een B tellen, bvb. BS35 3UW hetgeen een Bristol code is. Daarom is het nodig om een exacte overeenkomst te zoeken met = =.
 7. Ga met Tab naar het volgende code label, en typ daar Bristol.
  De value is hier Q11 as UK Postal Area =”BS”
 8. Ga met Tab naar het volgende code label, en typ daar Reading.
  De value hier is Q11 as UK Postal Area =”RG”
 9. Om de variabele te draaien, klik op  Count iconwaarmee de resultaten verschijnen in de Counts kolom

 10. Klik opSaveIcon.png om de afgeleide variabel te bewaren. Je kan deze nieuwe variabele nu gebruiken om tabellen en grafieken te maken