Deze worksheet omschrijft hoe je een twee- of meertalige enquête maakt. Wanneer je publiceert naar Snap WebHost of Snap Mobile Anywhere, kan dit zo ingesteld worden zodat de respondent de voorkeurtaal kan kiezen, en vervolgens naar de enquête in die taal wordt geleid. De antwoorden zijn identiek voor beide talen. Wil je de look van de vragenlijst ook wijzigen, dan moet je een nieuwe editie creëren (en niet een nieuwe taal)

Nieuwe taalversies kunnen verschillende talen gebruiken, of verschillende tekst bevatten in de zelfde taal. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat je de zelfde vragenlijst wil publiceren, maar gericht naar volwassenen of kinderen. Je kan ook de zelfde vragenlijst lokaliseren voor verschillende regio's.

De worksheet hieronder beschrijft hoe je een vragenlijst in het Welsh & Engels maakt voor Snap WebHost

Achtergrond

Taaledities van een vragenlijst bevatten hetzelfde aantal vragen, in dezelfde volgorde, met hetzelfde responstype voor elke vraag. Wanneer je start, heb je een enkele editie, voor een enkel output formaat, in een enkele taal (meestal Engels of Nederlands)

Format edities van een vragenlijst bevatten verschillende layouts van de vragenlijst. Taaledities verschillen qua tekst. Je kan vele verschillende format edities hebben, en vele verschillende taal edities. Wanneer je een taaleditie maakt, wordt die voorzien in elk output format (format editie).

Elke taaleditie bestaat uit:

 • Een naam
 • Een taalcode
 • De tekst

De taaleditie wordt geïdentificeerd door een systeemvariabele, genaamd ID.language.

Naam

De naam definieer je wanneer je een taaleditie maakt. Deze naam wordt gebruikt in het tabblad om de editie te tonen waarin je werkt. Snap voorziet een standaard naam, geassocieerd met een specifieke karakterset (bvb. Russisch), maar je kan zélf een naam geven, en de karakterset zélf selecteren.

Taal

Je selecteert de taal wanneer je een taaleditie creëert. De talen zijn momenteel opgelijst als ISO (International Standards Organisation) codes. Dit bepaalt welke karakterset je gebruikt. (Om deze correct te zien verschijnen, moet je die taal in Windows instellen). Bijvoorbeeld, wanneer je ru selecteert (voor Russisch), dan kan je Cyrillisch schrift invoeren indien je windows zo instelt. Ben je niet zeker welke taal wordt bedoeld met welke code, selecteer dan een taal in het Name veld, en kijk welke code verschijnt in het onderliggende veld.

Tekst

De tekst bevat alle tekst in je vragenlijst : titels, vraagtekst, labels etc... Wanneer je een nieuwe taaleditie maakt dan wordt de tekst:

 • gekopieerd indien een editie dezelfde taal gebruikt
 • genegeerd indien een nieuwe taal wordt gebruikt (maar de originele tekst verschijnt in het grijs zodat je kan zien waarvan je moet vertalen)

Publish

Je kan je taaledities apart publiceren in alle format edities, of een enkele meertalige enquête publishen voor Snap WebHost en één voor Snap Mobile Anywhere.

Om een enkele meertalige enquête te publishen, moet je specifieren dat de ID.language paradata variabele gebruikt wordt in de enquête. Deze variabele is enkel beschikbaar in de Snap WebHost en Offline edities (maar is altijd aanwezig). Wil je deze gebruiken, dan wordt een vraag toegevoegd in je enquête die de respondent vraagt welke taal ze willen gebruiken. Je kan dan een enkele enquête publishen die beide talen bevat. De enquête taal wijzigt automatisch volgens het ingevulde antwoord.

OPMERKING: Meerdere taaledities kunnen niet tegelijk gepubliceerd worden voor Paper Scanning edities. In dat geval moet je één enquête per taaleditie maken.

Omschakelen tussen taaledities

Wanneer je een nieuwe taaleditie maakt, voegt Snap een tabblad voor deze editie toe linksonder in het questionnaire design scherm. Klik op de tabs of gebruik [Alt] [PgUp] en [Alt] [PgDn] om te schakelen tussen de edities. Een nieuwe taalversie wordt altijd gecreëerd voor elke format editie.

Analyse

Aangezien de variabelen exact dezelfde zijn in elke editie, ook al zien de enquêtes er verschillend uit, kan je data van vragenlijsten combineren in verschillende talen, en ze samen analyseren.

Wanneer je meerdere taaledities van een vragenlijst hebt, wordt de ID.language variabele automatisch gecreëerd. Dit wordt vooraf ingeladen met de taalvalue, wanneer je je enquête publiceert. Dit stelt je in staat om analyses per taal te doen.

Stap 1: De taaleditie maken


  1. Open de Oorspronkelijke ditie in Questionnaire mode
  2. Druk [Control][Shift][E] of klik op het Editions and Style Templates icoon EditionsIcon.png .
  3. Klik [Language…].
  4. Klik [Add]
  5. Selecteer de taal en klik [OK].
  6. Een nieuw tabblad verschijnt linksonder, en je wordt teruggevoerd naar het Editions and Style Templates dialoogvenster. Klik [OK].

Stap 2: Wijzig de nieuwe taaleditie


  1. Open het tabblad met de nieuwe taalversie
  2. Selecteer een vraag om te vertalen. De vraag toont de originele tekst in lichtgrijs, zodat je ziet wat moet vertaald worden
   Pale grey text to translate
  3. Selecteer de vraag en typ de vertaling in. Je moet de grijze tekst niet selecteren of verwijderen. Die verdwijnt zodra je begint te typen.
   Select question text, paste in translation
  4. Herhaal dit voor de antwoordcodes en de andere vragen, tot je vragenlijst compleet is.

Stap 3: Voeg ID.Language paradata vraag toe, om een enkele tweetalige vragenlijst te maken

 1. Klik op de Questionnaire Properties.
 2. Selecteer de Language systeemvariabele en vink Use in survey aan.
 3. Klik[OK].
 4. Een nieuwe single-response vraag wordt toegevoegd bovenaan je vragenlijst
  Language | New single-response question
 5. Verplaats deze naar de gewenste positie (bijvoorbeeld onder de titel), met CTRL en de pijltjestoetsen (gebruik geen cut & paste, want dan verlies je de speciale link met de taalvariabele)
 6. Wijzig de tekst zodat ze aangepast is voor beide talen:
  Language | Edit text

Stap 4: Publiceer de tweetalige enquête

 1. Klik File|Publish of [Shift][Control][W].
 2. Selecteer Paradata in de linkerkolom en vink Language aan (indien nog niet aangevinked)
 3. Selecteer Output in de linkerkolom en navigeer naar de locatie waar je je enquête wil publishen.
 4. Klik Publish om een tweetalig .zip bestand te maken dat geschikt is om op te laden op de Snap WebHost server

Wil je twee aparte enquêtes publiceren, ga dan naar Paradata, selecteer Language en vink Use in survey uit. Je zal dan enkel de huidige taaleditie publiceren.