Deze video begeleidt je doorheen het proces om je bestaande Snap 11 projecten over te dragen naar het Snap XMP platform, zodat je verder kan met je projecten in de nieuwe omgeving.