Voeg een titel toe

Een vragenlijst start normaal gezien met een hoofding die het doel van de vragenlijst toelicht. De titel kan zowel tekst als een logo of andere afbeelding bevatten.

 • Om de titel in te voeren, klik op het Title veld.
Title question
 • Voeg de titel van de vragenlijst toe

Een logo invoegen in de titel

Vaak bevat de hoofding van een vragenlijst een vorm van branding. Dit kan een logo of afbeelding zijn die op zich wordt getoond, of in combinatie met een titel. In dit voorbeeld gebruiken we het Snap Surveys logo.

 • Klik op Insert an Image in de Format toolbar.
Select an image
 • Het Image Browser dialoogvenster opent.
 • Elke afbeelding kan vergezeld worden van een omschrijving in het veld Alt/Title text.  Dit veld wordt gebruikt wanneer de respondent de afbeelding niet kan zien, en wordt ook door voorleestools gebruikt die actief zijn in de browser van de respondent (bijvoorbeeld bij slechtzienden). Dit voorbeeld toont de omschrijving als In-Crowd Conference team.
Image Browser
 • Klik op Choose an image.
 • Het Select an image to insert dialoogvenster toont de beschikbare afbeeldingen. Is je afbeelding hier niet bij, kies dan Choose file om je afbeelding te selecteren.
 • Selecteer de afbeelding die je wil invoegen en klik OK. Je keert terug naar de Image Browser waar je nogmaals OK klikt. De afbeelding wordt toegevoegd in de Title zoals hierboven getoond.

Een subtitel toevoegen

De subtitel bevat meestal tekst met meer informatie over de vragenlijst.

 • Selecteer de Sub title vraag onder de sectieTitles and instructions van het Insert question menu.
Insert a Sub Title question
 • Voeg nu een Sub title toe in de vragenlijst.
Sub Title question
 • Klik op het veld Sub Title en voeg je tekst toe.

Een Single Choice vraag toevoegen

Voeg een Single choice vraag toe, waarbij de respondent Ja of Neen kan antwoorden.

 • Selecteer de Single Choice vraag in de Single choice questions sectie van het Insert question menu.
Insert a Single Choice question
 • Voeg een Single Choice vraag toe in de vragenlijst.
 • Stel het aantal keuzes (Choices) in op 2, gezien de vraag 2 antwoorden heeft
 • Deze vraag zal verticaal getoond worden, dus het aantal kolommen (Columns) laat je op 1 staan.
Single choice example
 • Voeg de tekst toe voor je Single Choice vraag “Heb je reeds in het verleden een gelijkaardig event bijgewoond?”
 • Klik op elke antwoordoptie en voeg de gewenste antwoorden toe

Van hieruit kan je een volgende vraag stellen, zoals bijvoorbeeld over hoe vaak de respondent een gelijkaardig evenement bijwoont.

Een Multiple Choice vraag toevoegen

Een Multiple Choice vraag is vergelijkbaar met een Single Choice maar stelt de respondent in staat om meer dan 1 antwoord te selecteren.

 • Selecteer de Multi Choice vraag in de sectie Multiple choice questions van het Insert question menu.
Insert a Multi Choice question
 • Voeg een Multi Choice vraag toe aan de vragenlijst.
 • Stel het aantal keuzes (Choices) in op 5
 • Deze vraag wordt verticaal getoond, dus het aantal kolommen blijft op 1 (Columns).
Multi Choice question example
 • Klik in de Multi Choice question text en typ “Gelieve de workshops te selecteren waarin je geïnteresseerd bent”
 • Klik nu in de Option Text en voeg de gewenste antwoorden toe.

Toon 'andere' antwoorden

Wanneer je een lijst maakt, is deze waarschijnlijk beperkt. Een antwoordoptie "Andere" kan helpen. Dit stelt je in staat om meer informatie van de resmondent te krijgen.

In ons voorbeeld is het laatste antwoord in de Multi choice vraag “Andere”. Je kan een Open ended vraag tonen waar de resondent een toelichting kan geven.

 • Klik More op de Question toolbar om het menu te openen.
More menu on the question toolbar
 • Klik Show other response.
Show other response on the More menu
 • Dit voegt een Open ended vraag toe onderaan, met een label en een vrij veld. In ons voorbeeld labelden we de vraag met "Specifieer ajb.”

Instructies toevoegen

Een Instructie is een tekst die richtlijnen aanlevert voor een respondent om een bepaalde sectie van de vragenlijst in te vullen. Een Instructie kan overal in de vragenlijst verschijnen

 1. Selecteer de Instruction vraag in de sectie Titles and instructions van het Insert question menu.
Insert an Instruction
 • Voeg dan een Instruction toe aan de vragenlijst
 • Klik in het tekstveld en voeg je instructie toe

Een Gridvraag toevoegen

Een gridvraag bestaat uit één of meer rijen van single of multi response vragen, elk met één of meer antwoordkolommen, opgezet in een rasterformaat. Gridvragen worden vaak gebruikt om aan respondenten een mening te vragen over verschillende aspecten van een item of dienst waarbij dezelfde beoordelingsschaal wordt gebruikt.

In ons voorbeeld zal de vragenlijst vragen naar 3 aspecten van de conferentie, geschaald van zeer goed naar zeer slecht.

 1. Selecteer de Gridvraag in de sectie Single choice questions in het Insert question menu.
Insert a Grid question
 • Voeg een Grid question toe aan de vragenlijst
Grid question example
 • Er zijn drie aspecten die moeten beoordeeld worden, dus stel het aantal rijen (Rows) in op 3
 • De schaal bestaat uit 5 keuzes, dus stel Choices in op 5.
 • Je kan de tekstbreedte (Text Width) of antwoordbreedte (Answer Width) aanpassen om de raster naar wens te vormen
Grid question example
 • Klik in elk tekstveld om de gewenste tekst toe te voegen

Een open vraag toevoegen (Open ended text)

Een open tekstvraag stelt respondenten in staat om vrije tekst in te voeren als antwoord. Voeg in de vragenlijst een vraag toe waarin commentaar kan gegeven worden over het evenement.

 • Selecteer Open Ended in de sectie Text Input questions van het Insert question menu.
Insert Open Ended question
 • Voeg een Open Ended vraag toe
 • Stel het aantal rijen in op 3 (Input Rows) om het antwoordveld groter te maken
 • Klik op het tekstveld om de vraagtekst in te voeren 

Een semantische schaal toevoegen (semantic scale)

Vaak zal je respondenten willen vragen hoe zij denken over een specifiek aspect, product of dienst. Een Semantische schaal vraag is een manier om een beoordelingsschaal aan te bieden.

In ons voorbeeld vragen we de deelnemers hoe waarschijnlijk het is dat zij andere mensen zullen aansporen om het evenement bij te wonen.

 • Selecteer Semantic Scale in de sectie Single choice questions van het Insert question menu.
Insert a Semantic Scale question
 • Voeg een Semantic Scale vraag toe
Semantic Scale example
 • Er is slechts één aspect dat moet beoordeeld worden dus stel het aantal rijen (Rows) in op 1
 • Stel het aantal opties (options) in op 11Semantic Scale example with more rows
 • Klik in het tekstveld om de juiste vraag te stellen
Semantic Scale example with wording

Sociodemografische vragen bijvoegen

Demografische vragen toevoegen in een vragenlijst is belangrijk wanneer je de respons wil analyseren in een latere fase. Je moet dus de respondent vragen om enkele gegevens te bezorgen.

 • Voeg eerst een Instruction toe met de tekst, “vertel iets over jezelf”
Instruction
 • Voeg dan een Single Choice vraag toe met 3 keuzes door Choices op 3 in te stellen en vraag en antwoord in te stellen zoals hieronder
Demographic gender question
 • Voeg nu een nieuwe Single Choice met 4 antwoorden toe om te vragen naar de leeftijd. Stel Choices in op 4 en voeg vraag en antwoord toe zoals hieronder weergegeven.
Demographic age question
 • Voeg nog een Open Ended vraag toe om te vragen naar het e-mail adres De Input width is ingesteld op 30% om de dimensie van het invoerveld te verkleinen. Pas de vraag aan zoals hieronder weergegeven
Open ended question for email


Een Patroon instellen (pattern)

Je kan op een Open Ended en Open Series vraag een pattern instellen. Dit helpt de respondent om tekst in het juiste formaat in te voeren

Bijvoorbeeld, wanneer je vraagt naar een geldig e-mail adres, kan je het e-mail adres pattern instellen. Wanneer je respondent tekst invoert, wordt die dan vergeleken met het e-mail adres pattern, en wordt een foutmelding getoond indien de tekst niet in het juiste formaat is.

 • Het pattern staat standaard op literal (tekst), en je kan het selecteren in de Question toolbar.
Pattern list
 • Klik op de Pattern drop down om een lijst te tonen van beschikbare patterns.
Pattern list with email address selected
 • Selecteer het email address pattern.
Email address selected as Pattern

Dank u boodschap op het einde van je vragenlijst

Tot slot voeg je op het einde een tekst toe om de deelnemers te bedanken.

 • Selecteer de Sub Title in de sectie Titles and instructions van het Insert question menu.
Insert a Sub Title question
 • Voeg een Sub Title toe
 • Klik in het Sub Title tekstveld om je tekst in te voeren. 
Thank you message

Een page break toevoegen

Page breaks worden gebruikt om de vragen op te splitsen op verschillende pagina's. Je kan ze gebruiken om gelijkaardige vragen op een pagina te groeperen. Je vragenlijst kan wijzigen, op basis van de antwoorden die de respondent geeft, en je kan afhankelijke vragen op een nieuwe pagina plaatsen.

Je kan een een  Page break invoegen op dezelfde manier als een vraag, door erop te dubbelklikken of met klikken en slepen.

Page break

Het voorbeeld hieronder toont een paginabreak tussen de subtitel en Q1

Page break in questionnaire

Je vragenlijst bewaren

Het wordt stilaan tijd je vragenlijst te bewaren. De Save toets bevindt zich in het Online Designer menu. Ze wordt getoond in het rood indien er wijzigingen kunnen opgeslagen worden.

Save
 1. Klik op Save om je vragenlijst op te slaan
 2. Je zal een bevestiging zien: “Survey saved. Save was successful”.
 3. De Save toets zal dan grijs kleuren.

Je vragenlijst bekijken (preview)

De Preview toets staat in het Online Designer menu.

Preview
 • Klik op Preview 
 • De preview opent in een apart browserscherm
 • Gebruik de Next toets om verder te gaan in je vragenlijst.
 • Controleer of elke vraag eruit ziet zoals je wenst
 • Wil je wijzigingen aanbrengen ga dan terug naar de Online Designer to make changes.