Wanneer je vragenlijst klaar is kan je ze testen om na te gaan of er geen fouten zijn gemaakt tijdens het ontwerpproces. Je kan test cases invoeren om de vragen, de routing, validaties en algemene lay-out te testen. De testdata wordt niet bewaard en beïnvloedt je analyses dus niet.

Je kan dit doen met de preview optie in het Online Designer menu.

Preview

We raden aan om alle aspecten van je vragenlijst grondig te testen:

  • Controleer het format van elke vraag. Bijvoorbeeld : lettertype, tekstkleur,...
  • Test elk antwoord voor elke vraag. Bijvoorbeeld : voor vragen die je toelaten om meer dan één antwoord in te vullen, controleer je of dat kan. Bij single response vragen controleer je dan of je niet meer dan één antwoord kan invullen.
  • Test de routing van de vragenlijst, zodat de juiste vragen worden getoond in functie van het gegeven antwoord. Bijvoorbeeld : controleer of de "andere" tekstvelden verschijnen wanneer je "Andere" aanduidt in een vraag.
  • Test de validatie. Bijvoorbeeld : controleer of het correct aantal karakters kan ingevoerd worden
  • Test de patterns. Bijvoorbeeld : controleer of een geldig e-mail adres kan ingevoerd worden wanneer het pattern van een vraag is ingesteld op "email address". Check ook of een ongeldig adres wordt geweigerd (bijvoorbeeld door de @ uit het e-mail adres weg te laten)

Zorg dat je het testproces herhaalt na elke wijziging in je vragenlijst.