Het gebeurt dat je fouten maakt tijdens je werk. Je kan de Undo functie gebruiken om de laatste wijzigingen ongedaan te maken. Redo stelt je in staat om de vorige geannuleerde wijziging terug toe te passen.

De Undo and Redo functies staan in het Online Designer menu.

Undo and Redo
  • Klik op Undo om je laatste actie ongedaan te maken. De Undo teller zal afnemen, en de Redo teller neemt toe. Wanneer de Undo teller op 0 staat, wordt de Save button grijs.
  • Klik op Redo om de vorige geannuleerde actie opnieuw toe te passen. De Redo teller neemt af en de Undo teller neemt toe.

Sommige acties kan je niet ongedaan maken, zoals het bewaren van een vragenlijst.