Een vraag invoegen

Bij het maken van een vragenlijst kan het zijn dat vragen automatisch worden toegevoegd vanuit de template die je koos. Wanneer je nieuwe vragen wil toevoegen kan je het  Insert question zijmenu gebruiken om een vraagstijl te kiezen, of de keyboard schortcuts gebruiken.

Insert question menu

Voeg een vraag toe door één van de volgende opties te gebruiken:

 • Dubbelklik voegt een nieuwe vraag toe nà de geselecteerde vraag, of op het einde van de vragenlijst.
 • Klik en sleep de vraag naar de vragenlijst en je zal "drop here" zien verschijnen om te tonen waar je de vraag kan plaatsen
 • Gebruik de shortcut keys CTRL+ENTER om een nieuwe vraag nà de geselecteerde vraag toe te voegen. Dit creëert een nieuwe vraag uit de Single Choice of Multiple Choice groepen.

De Question Toolbar

Wanneer je een vraag selecteert in de Snap Online Designer wordt de Question toolbar getoond. Dit stelt je in staat om de vraag te wijzigen.

Je kan het vraagtype zien in de drop down van de Question toolbar. Het voorbeeld hieronder toont een Title type.

Question toolbar
Toolbar IconenOmschrijving
RoutingKlik om het Routing zijmenu voor de huidige vraag te openen.
Validation and maskingKlik om het Validation & Masking zijmenu te openen voor de huidige vraag.
Close question toolbarSluit de Question toolbar. Klik op de vraag om de Question toolbar weer te openen
Hide or show questionKlik om de zichtbaarheid van de vraag te tonen voor de huidige editie van de vragenlijst.
Delete questionKlik om de vraag te verwijderen
More menu on the question toolbarKlik om het  More menu te openen met bijkomende opties

Het More Menu

More menu actions
Menu ItemOmschrijving
MoveVerplaats de vraag naar een andere locatie in de vragenlijst. Kies waar je de vraag wil plakken, door de relevante "paste" button te selecteren. Klik op Abort Paste in het Questionnaire edit menu om te annuleren.
CopyKopieer de vraag naar een andere locatie in de vragenlijst. Kies waar je de vraag wil kopiëren, door de relevante "paste" button te selecteren. Klik op Abort Paste in het Questionnaire edit menu om te annuleren.
Manage visibilityToon het Manage visibility dialoogvenster, waar je kan instellen of de vraag wordt getoond of verborgen voor alle beschikbare edities.
Show other responseBeschikbaar voor multiple choice vragen. Voegt een label en tekstveld toe dat de respondent in staat stelt om vrije tekst in te vullen. Dit geeft de respondent de mogelijkheid om een antwoord te geven dat niet is opgenomen in de lijst.
Show footnote/ Hide footnoteActiveer of desactiveer de footnote. De voetnota staat onder de vraag en kan bijkomende informatie over de vraag bevatten.
Merge into grid aboveBeschikbaar bij 2 opeenvolgende gridvragen, om ze samen te voegen tot één gridvraag.
Split into new gridBeschikbaar voor een gridvraag met meerdere rijen, om ze te splitsen in 2 of meer gridvragen.
Reset all grid rows to default styleVerwijder alle formatering van de gridvraag en stel ze terug in op de standaard stijl. Dit wijzigt niet het aantal opties of rijen.

Title

Een vragenlijst start meestal met een titel die betrekking heeft op het doel van de vragenlijst. De titel kan zowel tekst als een logo of andere afbeeldingen bevatten.

Klik in het Title tekstveld waar er staat Enter Title text en geef je vragenlijst een titel.

Title question

Image

Vaak bevat een hoofding van een vragenlijst branding. Dit kan een logo of afbeelding zijn dat op zich wordt getoond, of in combinatie met een titeltekst.

 1. Klik op Insert an Image in de Format toolbar om de Image Browser te openen. Select an image
 1. Klik op Choose an image om een afbeelding te selecteren.
 2. Het Select an image to insert dialoogvenster toont de beschikbare afbeeldingen. wordt je afbeelding niet getoond klik dan op Choose file (of Browse specifieke webbrowsers) om de gewenste afbeelding te vinden. (Hier wordt de afbeelding gestretched om te passen, maar in de vragenlijst zal ze getoond worden in de gewenste verhoudingen.)
 3. Selecteer de afbeelding die je wil invoegen en klik OK. Dit brengt je terug naar de Image Browser.
  Image Browser
 1. Elke afbeelding kan een omschrijving krijgen in het tekstveld Alt/Title text. Dit wordt door browsers gebruikt wanneer een afbeelding niet beschikbaar is, of door tekst readers actief op de browser. Voorts dient het ook als "tool tip" wanneer de respondent met de muisaanwijzer over de afbeelding zweeft.
 2. Klik OK en het geselecteerde bestand wordt getoond in de Title.

Sub Title

De Subtitel bevat meestal tekst die meer informatie geeft over de vragenlijst.

 1. Selecteer de Sub title in de Titles and instructions sectie van het Insert question menu.
  Insert a Sub Title question
 1. Voeg een Sub title vraag toe in de vragenlijst Sub Title question
 1. Klik in het Sub Title tekstveld waar staat 'Enter Sub Title text'  en voeg een subtitel toe.

Instructies

Een Instructie is tekst die richtlijnen geeft aan een respondent over hoe de vragenlijst in te vullen. Een Instructie kan je overal in de vragenlijst plaatsen

 1. Selecteer de Instruction vraag in de Titles and instructions sectie van het Insert question menu.
  Insert an Instruction
 1. Voeg een Instruction vraagstijl toe aan de vragenlijst.
 2. Klik in het Instruction tekstveld waar staat Enter Instruction text en voeg je instructie toe.Instruction

Single Choice

Een Single choice vraag laat de respondent één antwoord selecteren uit een lijst met keuzes

 1. Selecteer Single Choice in de Single choice questions sectie van het Insert question menu.
  Insert a Single Choice question
 1. Voeg een Single Choice vraag toe aan de vragenlijstSingle Choice question
 1. Wijzig het aantal keuzes (Choices) volgens het aantal antwoorden op de vraag.
 2. Het aantal kolommen wijzigt de layout van de antwoorden (columns). Edited Single Choice question
 1. Klik in de Single Choice waar staat Enter Single Choice question text en typ je vraag.
 2. Klik op elk tekstveld waar staat Option Text en voeg de antwoorden toe

Multiple choice

Een Multiple Choice lijkt sterk op een Single Choice vraag omdat het antwoorden bevat met radio buttons of checkboxen, maar de respondent kan hier meer dan 1 antwoord aanklikken

 1. Selecteer Multi Choice in de Multiple choice questions sectie van het Insert question menu.
  Insert a Multi Choice question
 1. Voeg een Multi Choice vraag toe aan de vragenlijstInsert a Multi Choice question
 1. Wijzig het aantal Choices naar het aantal antwoorden op de vraag
 2. Columns wijzigt de layout van de antwoordlijst
 3. Klik in de Multi Choice vraag waar staat Enter Multi Choice question text en typ je vraag
 4. Klik in elk tekstveld waar staat Option Text en voeg de antwoorden toe.Edit a Multi Choice question

Toon "andere"

Wanneer je een lijst met antwoorden creëert, beperk je tegelijk het aantal keuzes. Dit is waar het creëren van een "andere" optie kan helpen. Dit stelt je in staat om meer informatie van de respondent te verzamelen, ook al vindt die zijn antwoord niet in het lijstje.

In ons voorbeeld is het laatste antwoord in de Multi choice vraag Other. Je kan dan een  Open ended vraag tonen waarin de respondent vrije tekst kan invullen.

 1. Klik More in de Question toolbar om het menu te openen.
 2. Klik Show other response. Dit voegt een Open ended vraag toe onder de Multi Choice vraag.
 3. Klik in het veld gemarkeerd Enter Other question text en voeg desgevallend tekst toe (bvb. specifieer aub) Show Other response

Gridvraag

Een Grid vraag bestaat uit een of meer rijen van single of multiple response vragen, elk met één of meer antwoordkolommen, die worden weergegeven in een raster/tabelvorm (grid). Grid vragen worden vaak gebruikt om respondenten te bevragen over hun houding ten overstaande van verschillende aspecten van een product of een dienst, waarbij je eenzelfde set antwoorden gebruikt (bijvoorbeeld een beoordelingsschaal van Zeer goed tot zeer slecht).

In onderstaand voorbeeld zal de vragenlijst de respondent vragen om drie aspecten van de conferentie te beoordelen van zeer goed naar zeer slecht.

 1. Selecteer de Grid vraag in de Single choice questions sectie van het Insert question menu.
  Insert a Grid question
 1. Voeg een Grid vraag toe in de vragenlijst.Insert a Grid question
 1. Bepaal het aantal rijen (Rows) volgens het aantal aspecten dat je wil beoordeeld zien
 2. Stel de Choices in op het aantal antwoorden waaruit kan gekozen worden.
 3. Je kan de tekstbreedte of de antwoordbreedte aanpassen om de grid vraag vorm te geven (Text width of Answer width)
 4. Klik op elk tekstveld om de gewenste tekst in te voerenEdit a Grid question

Open ended

Een open ended vraag laat respondenten toe om vrije tekst in te vullen. Voeg in de vragenlijst een vraag toe waarin suggesties over verbeteringen kunnen worden gegeven.

 1. Selecteer de Open Ended vraag in de Text Input questions sectie van het Insert question menu.
  Insert Open Ended question
 1. Voeg een Open Ended vraag toe.
 2. Stel Input rows in op het aantal lijnen van de antwoordbox.
 3. Wijzig Input width om de breedte van de antwoordbox te wijzigen
 4. Klik in het Open Ended tekstveld om de vraag aan te passen. Edit an Open Ended question

Semantische schaal

Vaak wil je de respondent bevragen om een specifieke eigenschap, product of dienst te beoordelen. Een Semantic Scale vraag is één van de manieren om een beoordelingsschaal op te zetten.

In onderstaand voorbeeld wordt aan de deelenemers gevraagd hoe waarschijnlijk het zou zijn dat ze het evenement aan andere mensen zullen aanbevelen.

 1. Selecteer Semantic Scale in de Single choice questions sectie van het Insert question menu.
  Insert a Semantic Scale question
 1. Voeg een Semantic Scale vraag toe aan de vragenlijst. Insert a Semantic Scale question
 1. Stel Rows in op het aantal aspecten/eigenschappen dat je wil laten beoordelen.
 2. Stel Options in op het aantal antwoorden waaruit gekozen kan worden.
 3. Klik op elk tekstveld en pas de teksten aan. Edit a Semantic Scale question