Om zeker te zijn dat bepaalde functionaliteiten in Snap werken, moet het bestand vermeld in de foutboodschap geregistreerd worden. In de meeste gevallen verloopt dit automatisch, hier is dat niet het geval. Ga eerst na of het bestand aanwezig is langs de client kant. De standaard locatie van dit bestand vind je in de foutmelding terug. Wanneer het bestand aanwezig is , kan je een manuele registratie uitvoeren door de volgende opdracht in de command prompt in te voeren : "regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Snap 11\interviewer.ocx".