Indien u een vraag wilt verwijderen die ‘dependents’ heeft (d.w.z. waarvan een andere vraag afhangt), krijgt u deze foutboodschap :


Oplossing :

Klik in Variables op de betreffende vraag om te zien welke vra(a)g(en) van de bewuste vraag afhangen (= dependents).

Klik dus op   om de Dependents te zien.

Om de vraag te wissen, dient u dus eerst de routing rule (hier in vraag Q6) te wissen.


Analyses en onderdelen uit rapporten zijn ook "dependents" en kunnen er ook voor zorgen dat je de vraag niet kan deleten. Je moet dus alle "afhangende" elementen verwijderen of aanpassen, zodat er geen afhankelijkheid meer is aan uw vraag. Eens dat gebeurt is kan je de vraag deleten uit de vragenlijst.

 

 

 

 Alternatief, en om je analyses niet te beïnvloeden, kan je de vraag in kwestie "verstoppen" in plaats van te verwijderen.