Bij het openen van een enquête in het Snap Survey Overview scherm, kan je deze foutmelding krijgen. Door op OK te klikken opent alsnog de enquête, maar je zal vaststellen dat je niet alle data beschikbaar hebt gekregen.

Deze foutmelding vindt zijn oorzaak in een netwerkstoring op de verbinding tussen:

  • de locatie waar uw survey-bestand bewaard is (.ADF, .MDF,…)
  • de locatie waar het databestand bewaard is (.RDF bestand)

Het komt dikwijls voor dat u een enquête op het netwerk plaats in een gedeelde folder, maar de data bewaart op een lokale PC.

 

Bij het openen van de enquête is er in dergelijke configuratie voldoende bandbreedte nodig om beide bestanden met elkaar te koppelen. Hoe meer data naar een enquête wordt gestuurd die in een netwerkfolder staat, hoe langer je grote hoeveelheden bandbreedte gebruikt, hetgeen u kwetsbaar maakt voor netwerkstoringen.


Advies voor ICT/Netwerkbeheerders

Het is raadzaam de staat en beperkingen van het netwerk te onderzoeken en na te kijken of er voldoende bandbreedte beschikbaar is om deze storingen te vermijden.

Oplossing

De case data op zich is NIET verloren bij het openen van de enquête maar u loopt wel het risico uw .RDF bestand te overschrijven indien u gewoon verder werkt in de enquête en op een zeker punt alles zal bewaren.

Het is dan ook raadzaam om niet verder te werken in deze enquête, tot u terug beschikt over alle case data.

 

Hoe je die recupereert:

  • archiveer uw enquête (survey) zonder de raw data en bewaar de ADF op uw harde schijf in een nieuwe folder (dus niet in een netwerkfolder of op een netwerlokatie

Data verzameld via mail-replies

Indien alle data werd verzameld via email antwoorden (mail import) dan kan je deze opnieuw importeren in het nieuwe enquêtebestand. Er wordt dan ook een – lokaal - .RDF bestand gecreëerd met alle data, gekoppeld aan uw nieuwe enquête.

 

Data verzameld via mail webhost

 

Download de data vanuit webhost in een lokale folder (niet op het netwerk), en importeer vervolgens op de normale manier.

 

Met de hand ingebrachte data

Ga op zoek naar het .RDF bestand gekoppeld aan uw survey (op het netwerk of lokaal bewaard) en kopieer dit naar een lokale folder op uw harde schijf.

Maak voor de veiligheid een nieuw ADF bestand aan (archief) zonder de raw data en bewaar dit ook in de lokale folder

 

Open de enquête en probeer een data import te doen vanuit het RDF bestand.

Snap UK raadt deze laatste af, gezien het mogelijk is dat de data niet meer correct wordt ingeladen

Het alternatief zou in dat geval zijn dat de manueel ingebrachte data opnieuw moet worden ingebracht.

 

Je krijgt nu toegang tot database links vanuit elk scherm (en niet langer enkel in het data entry scherm)

Je kan nieuwe velden gebruiken in de vragenlijst, analyses en rapporten :

 

Veld

Omschrijving

{cases}

Het total aantal (niet verwijderde) cases

{FilterValue}

De gebruikte filter

{Report Title}

Het huidige label van een rapport (zodat je de hoofding kan wijzigen door gebruik te maken van subrapporten)

{Weight}

Het toegepaste gewicht