Deze foutmelding komt voor bij het creëren en "runnen" van een database link waarbij je de paradata ID.Respondent of ID.Name hebt gebruikt en gekoppeld aan data in uw excelbestand.


De melding duidt erop dat de waarden in uw excelbestand niet uniek zijn, hetgeen voor een login of paswoord wel het geval moet zijn.


Tijdens de creatie van uw databaselink had je dit al kunnen identificeren, want Snap Survey plaatst normaal gezien achter de databenaming (kolomtitel) een label [unique values] indien gedetecteerd wordt of alle waarden uniek zijn. Is dat niet het geval dan staat dit label niet achter de benaming van uw kolom.


Ga na in uw excel bestand of er in beide velden een dubbel zou kunnen voorkomen.


Dit kan je makkelijk achterhalen door in Excel een pivottable (draaitabel) te creëren van de 2 kolommen waarin de logins en paswoorden staan. Je selecteert de data die moet geanalyseerd worden in de draaitabel en plaatst vervolgens de waarde (bvb. paswoord) zowel in de rij als in de sum velden van uw draaitabel. Rangschik nu de kolom van groot naar klein en de waarde die meer dan 1 keer voorkomt in uw lijst verschijnt bovenaan het lijstje


Hieronder een screenshot van zo'n draaitabel.