Ja 


De Paradata variabelen ID.Name en ID.Respondent zijn hoofdlettergevoelig.