Neen, dit is niet mogelijk vandaag. Het is de "plain text" van de afbeelding die wordt toegevoegd, en niet de afbeelding zélf. Die wordt geweigerd.

Wij hebben deze suggestie toegevoegd aan de ideeënlijst voor volgende versies van Snap (zonder belofte dat dit wordt gerealiseerd)