Bij het werken op een groter 2de scherm, is het lettertype van Snap nogal klein en wordt het onleesbaar. Het is dus aangeraden om een tweede scherm te nemen dat niet te groot is. Zoniet worden de letters heel klein.

Om dit op te lossen kan je de schermresolutie van uw 2de scherm aanpassen (kleinere dimensies). Dit heeft evenwel als effect dat alle programma's weergegeven worden in een grotere schermresolutie.


Binnen Snap Surveys kan je de schermen niet aanpassen om een groter lettertype te tonen. Wij hebben dit wél doorgestuurd naar Snap ID box voor eventuele toekomstige ontwikkeling.