Typisch gebruik van data seeding :


- bij het gebruiken van een externe panelprovider wordt gevraagd een endlink te creëren (website aangevuld met code die een aantal variabelen meestuurt vanuit Snap) om te zorgen dat het systeem van de panelprovider getriggerd wordt

- bij het integreren van een survey die vervolgens velden moet "pompen" naar een ander systeem (bijvoorbeeld Sage/Pardot) voor verdere verwerking van de respondentgegevens.


Een typische codelijn bevat doorgaans vraagtekens en ampersand tekens (&). 


Deze riskeren door Snap Webhost bij een submit omgezet te worden in hun ASCII equivalent


Een ampersand (&) wordt dan bijvoorbeeld &


Het gevolg is dat alles wat zich achter de & bevindt niet mee wordt genomen en de variabelen niet worden geïnjecteerd in de daartoe gecreëerde velden


DIt kan men oplossen door een link  te bouwen gebruik makend van Custom HTML code voor de speciale tekens, zoals de & en het vraagteken. In onderstaand voorbeeld zie je waar HTML is gebruikt voor de vraagtekens en de ampersand tekens.
Wat je hier dus doet is  - in plaats van de tekens rechtstreeks te typen (zoals de niet geaccentueerde stukken code), op INSERT > HTML Field te klikken wanneer je cursor op de positie staat waar het teken moet komen


Vervolgens selecteer je "Custom HTML" en typ je in het lege veld je gewenste teken.


0


Op deze manier beschouwt Snap uw invulling niet als een stukje tekst, maar als een stukje code waaraan niks kan/mag gewijzigd worden


Meer informatie over dataseeding en het gebruik van externe panelproviders kan je bekomen via support@qm-s.be