Wanneer je  bij het importeren van een Excel.CSV bestand met responsdata de volgende melding krijgt
Heeft dit te maken met het al of niet aanvinken van de opties label row of code labels - zie printscreen hieronderOpen uw exportdocument (Excel.CSV bestand) in Excel.


Als uw eerste rij de "naam" van de vraag bevat (= Q1, Q2, Q2a enz...) dan moet je Code Labels aanvinken

Als uw eerste (of tweede) rij de tekst van de vraag staat dan moet je Label Row ook aanvinken