Snap is Unicode, dus alle talen zouden moeten ondersteund zijn indien ze gebruikt worden op een computer. Bij het toevoegen van een taal, lijst Snap enkel de meest gangbare talen op. Voor andere talen moet je de codepagina kennen (of bijvoorbeeld Windows-1256 kan gebruikt worden voor Arabisch, Perzisch en Urdi. Wanneer je een taal toevoegt, moet je gewoon de codepagina naam invoeren, in plaats van een keuze te maken uit het dropdownveld.