Indien u deze foutmelding krijgt is de kans groot dat u in een evaluatieversie van Snap Survey software werkt, en niet in een erkende versie. De evaluatieversie bevat beperkingen in aantal vragen en aantal respons die u kan verzamelen.

Het is aangeraden om in dat geval een nieuwe installatie uit te voeren, gebruik makend van uw aangeleverde installatiecode.


Om te checken of u in een evaluatieversie van Snap werkt, kan u uw licentie nakijken via Help > About Snap. Indien u daar een code OD/999 ziet staan werkt u effectief in een evaluatieversie.


U kan uw installatiecode steeds opvragen via onze helpdesk, mocht u daar niet meer over beschikken.