Je kan zélf instellen wat er moet gebeuren wanneer een deelnemer je enquête heeft ingevuld:

  • stuur de respondent naar de default dank-u pagina (in het Engels - van Snap Surveys)
  • stuur de respondent naar een pagina die je zélf kiest
  • het scherm met de enquête sluiten (dit zou je bijvoorbeeld doen indien de enquête geopend werd in een popup scherm)

Deze instellingen doe je in de Replies sectie van de Questionnaire Properties.


  1. Klik op Questionnaire properties button om het Questionnaire Properties dialoogvenster te openen.
  2. Selecteer in de linkerkolom Replies
    QP: replies for webhost
  3. Om naar de standaard dank-u pagina te gaan van Snap, selecteer je Default
  4. Om naar een specieke webpagina te gaan, selecteer Web Page en plaats het webadres in het veld eronder. Je kan ook variabelen gebruiken in het adres, dit wordt toegelicht in deze instructie
  5. Om het scherm te sluiten, selecteer je Close Browser