Snap ondersteunt enkel het gebruik van de arabische schrijfwijze (met decimaal punt). Om kommas te gebruiken moet je een literal (open ended) question gebruiken voor het invullen van een getal. Zo kan je toch een waarde met komma exporteren naar bijvoorbeeld een excel bestand. Nadeel is dat je in Snap zélf geen stats kan gebruiken (bijvoorbeeld om gemiddelden te berekenen) aangezien Snap de waarde niet als getal herkent.