Soms wordt bij het inlezen van gescande pagina's een pagina op de zijkant of omgekeerd weergegeven, met alle gevolgen vandien. Niet herkenning van de ingevulde velden enz...> Door de enquête opnieuw te publishen kan je dit probleem soms oplossen

> zorg dat je steeds in de meest recente versie van Snap werkt. Vanaf 11.10 tot 11.16 zijn er heel wat bugfixes en verbeteringen aan de scanning interface aangebracht.