Snap Scanning

Deze folder bevat instructies om het gebruik van Snap Scanning te optimaliseren.

Roterende pagina's bij scanning
Soms wordt bij het inlezen van gescande pagina's een pagina op de zijkant of omgekeerd weergegeven, met alle gevolgen vandien. Niet herkenning van de ...
Ma, 12 Sep, 2016 om 5:18 PM
Roterende pagina's bij scanning (2)
Bij scanning van pagina's kan het zijn dat sommige pagina's zijdelings worden ingelezen door Snap.  Vooreerst is het belangrijk steeds de meest ...
Di, 3 Jan, 2017 om 1:25 PM
Verbeteren van de scankwaliteit en karakterherkenning van scanning vragenlijsten
Om de scankwaliteit en karakterherkenning te optimaliseren kan je heel wat ondernemen.  1. Locator Blocks plaatsen https://www.snapsurveys.com/help/#231...
Wo, 18 Apr, 2018 om 12:10 PM
Zichtbaar of onzichtbaar maken van boxen op een scanning survey
In sommige gevallen wil je een scanning vragenlijst bouwen, gekoppeld aan een adresbestand (via database link), waar ook extra informatie meegestuurd wordt ...
Do, 6 Dec, 2018 om 10:06 AM
Problemen bij het scannen van Tiff bestanden (door compressie)
Soms gebeurt het dat Tiff bestanden ingescand worden , of bewaard worden aan een bedenkelijke kwaliteit.  De oorzaak kan zowel bij de scanner als je com...
Za, 29 Feb, 2020 om 11:14 AM
Een vragenlijst kalibreren (scanning)
Snap Surveys gebruikt twee manieren om de accurate detectie van data uit ingescande papieren vragenlijsten te verzekeren :  Locator Blocks of kalibratie (di...
Zo, 22 Mrt, 2020 om 12:03 PM
Extern gemaakte enquêtes inlezen met Snap Scanning
Met Snap Scanning kan je ook vragenlijsten inlezen die gecreëerd werden met andere software dan Snap Surveys. Voor meer informatie over het matchen van gesc...
Wo, 4 Mrt, 2020 om 1:42 PM
Installeren van scanning hardware - scanner instellingen
Scanning hardware installeren Deze instructies zijn van toepassing indien je rechtstreeks koppelt met een scanner en het scannen wil aansturen vanuit Snap....
Ma, 2 Mrt, 2020 om 9:39 AM
Aanbevelingen voor succesvol scannen
Hardware Wanneer je rechtstreeks inscant naar je Snap Desktop, is het essentieel om hetvolgende te bekijken: Check of de scanner drivers en de gepaste IS...
Ma, 2 Mrt, 2020 om 9:22 AM