Scanning

Roterende pagina's bij scanning
Soms wordt bij het inlezen van gescande pagina's een pagina op de zijkant of omgekeerd weergegeven, met alle gevolgen vandien. Niet herkenning van de...
Ma, 12 Sep, 2016 at 5:18 PM
Roterende pagina's bij scanning (2)
Bij scanning van pagina's kan het zijn dat sommige pagina's zijdelings worden ingelezen door Snap.  Vooreerst is het belangrijk steeds de mees...
Di, 3 Jan, 2017 at 1:25 PM
Verbeteren van de scankwaliteit en karakterherkenning van scanning vragenlijsten
Om de scankwaliteit en karakterherkenning te optimaliseren kan je heel wat ondernemen.  1. Locator Blocks plaatsen https://www.snapsurveys.com/help/#231...
Wo, 18 Apr, 2018 at 12:10 PM
Zichtbaar of onzichtbaar maken van boxen op een scanning survey
In sommige gevallen wil je een scanning vragenlijst bouwen, gekoppeld aan een adresbestand (via database link), waar ook extra informatie meegestuurd wordt ...
Do, 6 Dec, 2018 at 10:06 AM