In sommige gevallen wil je een scanning vragenlijst bouwen, gekoppeld aan een adresbestand (via database link), waar ook extra informatie meegestuurd wordt (bijvoorbeeld regionaam, teamnaam van de betrokken respondent), die nadien ook ingescand moet worden.


Adresgegevens op een inleidende brief ga je traditioneel weergeven, zonder kaders rond de adresgegevens, om de lay-out niet te hinderen.


Gegevens die gebruikt worden in de analyse wil je daarentegen wél weergeven met een box, om ze te kunnen inscannen


Binnen één scanning vragenlijst project is dit niet mogelijk zonder een omweg te gebruiken. Het is namelijk zo dat de vragenlijst instellingen voor vrije tekstvelden gelden voor de gehele vragenlijst. Met andere woorden : 


- ofwel wordt het adresveld mét boxen weergegeven, wat niet mooi oogt, maar wél scanning toelaat

- ofwel wordt de data voor scanning weergegeven zonder boxen, wat mooi oogt op de inleidende brief (adresgegevens), maar scanning van bepaalde variabelen (die gevoed worden via de databaselink) onmogelijk maakt.


We moeten dit dus omzeilen. In deze instructie gaan we ervan uit dat je al een database link hebt gebouwd voor de verschillende velden die je wil weergeven in je papieren scanning enquête. Wil je hier meer over weten, dan vind je hier een Engelstalige worksheet om dat te realiseren : https://www.snapsurveys.com/support/worksheets/adding-address-information-printed-survey/


Stap 1 : maak je open ended questions aan om de adresgegevens in te linken. Deze zal je "hidden" plaatsen.

Stap 2 : maak nu "instruction style" variabelen aan, die je positioneert rechts bovenaan in uw inleidende brief. De positie kan je instellen door via tabs het naamveld voor deze drie variabelen te vergroten naar bvb 70%Stap 3 : gebruik de functie Font > Insert > Variable Field om te verwijzen naar de hidden questions en de informatie uit uw database zichtbaar te maken. In een instruction style question worden de "boxen"/borders traditioneel NIET getoond. 

Stap 4: Maak je variabelen aan die wél ingescand moeten worden (als je de database link hebt gebouwd, dan zijn die al gekoppeld via de database link wizard.


Selecteer voor deze variabelen de question style "open ended"


Stap 5 : controleer uw algemene settings in Snap via Tailor > Questionnaire Design en vink daar het vakje "hide boxes with data" UITStap 6 : bewaar uw enquête en ga naar Data view mode om de data in uw enquête te visualiseren.Je zal zien dat het adresveld zonder grid wordt weergegeven, en de vooringevulde variabelen die je nadien wil scannen mét grid


Nu kan je via print preview (in data view mode) een PDF genereren van de vooringevulde papieren enquêtes om naar je drukker te sturen (of te printen op een eigen printer).

we adviseren om eerst een PDF bestand te creëren en de printer niet onmiddellijk te lanceren --> zo kan je nog nakijken of alles correct verloopt alvorens grote aantallen te lanceren op een printer


Meer info over questionnaire design tailoring vind je hier : https://www.snapsurveys.com/help/index.htm#21481