Voor Snap gebruikers die aan de slag willen met het bouwen van analyses - tabellen, grafieken, word clouds, lijsten enz... en met afgeleide variabelen en gewichten willen werken om bepaalde gegevens om te zetten naar numerieke data (vb. scores of gemiddelden) of naar andere reeksen. Deze cursus behandelt de belangrijkste aspecten van data-analyse, inclusief beschrijvende statistiek van numerieke data.


Voor de cursus wordt een voorbeeldenquête gebruikt die je hier ook in bijlage vindt. 

Dit handboek dient als leidraad voor de opleidingen data-analyse, die ook bij de klant ter plaatse kan worden georganiseerd.

Voor meer informatie over onze opleidingen, of een offerte contacteer ons op sales@laureis83.be