De client filterfunctie stelt je in staat om filters in te stellen op de analyses die je klanten kunnen raadplegen in Snap WebHost.

Wanneer je client (analysis accounts) gebruikt op Snap WebHost, kan je een filter voor elke enquête instellen die wordt toegepast op de analyses die de klant kan zien in die enquête.

Je moet een enquête creëren waarin een vraag is opgenomen die de gepaste data voor de filter identificeert (bijvoorbeeld, een departement, een school, een locatie vraag). Je kan dan filters op je klantenaccount instellen zodat ze enkel de data kunnen zien die relevant is voor hen.

Dit voorbeeld gebruikt een evaluatie enquête die een locatievraag bevat. De klanten op elke locatie kunnen de data raadplegen die relevant is voor hun locatie, doordat de analyses worden gefilterd volgens de antwoorden in de locatievraag.

Achtergrond

Wanneer je klant inlogt in Snap WebHost en analyses in een enquête raadpleegt waarop een door jou ingestelde filter staat, zal Snap WebHost die filter toepassen op de data, alvorens de analyse te creëren. De filter is niet zichtbaar voor de klant.

Deze worksheet gebruikt de Education Satisfaction Survey die wordt meegeleverd met Snap, met een extra locatievraag (Q2) toegevoegd. Een Snap WebHost gepublishet versie van deze enquête, inclusief dummy data kan je hier downloaden, om die ook te uploaden naar jouw WebHost omgeving, zodat je kan experimenteren met client filters.4

De originele enquête kan je hier downloaden. 

Stap 1 : Maak een gedetailleerde variabelen lijst

 1. Open je enquête in Snap Desktop
 2. Klik Variables window button op de toolbar om het Variables scherm te openen.
 3. Klik Print button in het Variables scherm om het Variables Report dialoogvenster te openen.

  Variables report print window with detailed highlighted

 4. Selecteer Detailed en All om de definities van je variabelen in je enquête te drukken. Indien je weet dat je enkel zal filteren op één of twee variabelen, dan kan je de namen van die variabelen in het List veld typen, gescheiden door een komma, bvb. Q2, Q3.
 5. Klik [Print] (Moet je je default printer wijzigen naar bvb. een PDF printer klik dan [Setup] en [Printer Setup]).
 6. Er wordt een rapport gemaakt, dat de codes voor de geselecteerde variabelen toont. Deze kan je gebruiken als referentie wanneer je je filter bouwt.

  Variables report in pdf format

Stap 2 : De klant toegang geven tot de enquête, en een filter toevoegen

Klanten krijgen toestemming om een enquête te raadplegen in de My Account sectie van Snap WebHost.

opmerking :  de afbeeldingen hier zijn wat verouderd, maar het principe is hetzelfde

 1. Log in op Snap WebHost. Upload je gepublishte enquête indien je dat nog niet hebt gedaan.
 2. Selecteer het tabblad [My Account]. Uw lijst met klanten wordt getoond. Die is leeg indien je nog geen accounts creëerde in het verleden

  My Account Jane

 3. Klik Edit associate om een bestaande associate toegang te geven tot de enquête. Klik Add new associate en vervolledig het formulier voor nieuwe gebruikers.
 4. De list box links lijst alle enquêtes op die in je account beschikbaar zijn. Dubbelklik op de enquête die je wil toevoegen aan de associate account. Door dit te doen wordt de enquête toegevoegd in de rechter box.

  Client Details - access

 5. Selecteer de enquête in de rechterbox waarop je een filter wil toepassen
 6. Typ de filter in het Filter veld (Q2=2 in dit voorbeeld). Merk op dat de filter hier niet aangevinkt wordt. Die is énkel aangevinkt wanneer de klant inlogt en de analyses raadpleegt.

  Client Details - create filter

 7. De filter verschijnt achter de enquêtenaam in de box
 8. Vink voor je associate account  View analysis of Custom analysis aan, en dat Enabled ook aan staat. (View analysis zorgt ervoor dat de associate analyses kan raadplegen die je hebt opgeladen. Custom analysis geeft toestemming om zélf analyses te maken. Enabled activeert de account en zorgt dat uw klant kan inloggen
 9. Klik [Save] om de wijzigingen op te slaan.

Stap 3 : De account testen

 1. Selecteer [My Account].
 2. Klik Edit client voor een account waar je de filters voor wil controleren. De filter die geassocieerd is met een enquête staat in de enquêtelijst van deze associate account

  Survey with client filter visible in client edit

 3. Klik Login as this associate in het Details scherm.

  Login as this client highlighted.

 4. Selecteer de enquête met de filterwaarde die je zonet hebt ingesteld
 5. Selecteer Results in de linkerkant van het scherm, om de lijst met beschikbare analyses te tonen
 6. Selecteer een analyse en controleer of de resultaten worden gefilterd, zoals je zou verwachten. Indien je een fout hebt gemaakt bij het toepassen van de filter, zal je nu een boodschap zien.

  Login as this client highlighted

 7. Controleer ook andere resultaten om te bevestigen dat de filter overal goed wordt toegepast
 8. Selecteer [Log out] om terug te keren naar je eigen account.

Klik hier voor voorbeelden van filters