Met Snap kan je filteren om de data die je toont of analyseert te beperken. Je kan data zo filteren dat:

 • je enkel data ziet van mensen die je wil kiezen (bijvoorbeeld : een taartdiagram die de sportvoorkeuren toont van Canades mannen tussen 25 en 35)
 • je geen data ziet van mensen die je niet wil (bijvoorbeeld: verwijder alle data van mannen die ijshockey leuk vinden)
 • je enkel gegevens ziet van mensen die bepaalde dingen hebben gedaan op een specifieke datum en tijd (bijvoorbeeld : die naar ijshockey hebben gekeken in de maand november)

In deze worksheet gaan we ervan uit dat je een speciale promotie hebt gehad voor voeding tijdens de maanden september en oktober. We tonen je hoe je drie tevredenheidsgrafieken moet maken : één met gegevens voor juli en augustus, één met gegevens voor september en oktober, en één met data voor november en december, zodat je makkelijk de effecten van je promotie kan evalueren. We omschrijven ook hoe je de demografische gegevens kan onderzoeken van de respondenten die een opmerking achterlieten.

Achtergrond

Met filters beperk je de data waar je naar kijkt. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is op een dating website, wanneer je specifieert dat je enkel geïnteresseerd bent in mannen tussen 25 en 30. Je filtert dan mensen op basis van geslacht en leeftijd.

Op dezelfde manier kan je respondent gegevens filteren om ze te gebruiken in je analyses

Je kan data filteren

 • aan de hand van de antwoorden op één of meer vragen
 • op basis van al dan niet gegeven antwoorden, bijvoorbeeld : je zou alle respondenten kunnen selecteren die een commentaar nalieten
 • op basis van een waarde in een antwoord of op basis van gegevens die Snap zélf aanlevert (bijvoorbeeld de datum waarop de enquête is ingevuld)

De manier waarop je filtert kan verschillen volgens het vraagtype

 • filter multi-response waarden op welke codes mensen hebben geselecteerd. Je kan ook filteren op hoeveel codes respondenten hebben geselecteerd
 • filter quantity vragen op basis van het feit of een waarde groter, kleiner of gelijk is aan een andere waarde
 • filter adhv datum of tijdstip, of op basis van onderdelen van de datum, zoals maand, dag of uur
 • filter op basis van het al dan niet invullen van een tekstvraag, of op basis van het feit of het antwoord bepaalde woorden of onderdelen van woorden bevat.
 • filter op basis van het case nummer (automatisch volgnummer)

Je kan ook filters combineren door Boolean logica toe te passen. Je komt dit nog wel tegen wanneer je Google zoekopdrachten invoert

Wil je één van twee opties gebruiken om te filteren, dan gebruik je het woord "OR". Bijvoorbeeld : (q7=1) OR (Q8=2) zoekt alle cases waar respondenten 1 op Q7 antwoordden OF 2 op Q8 antwoordden.

Wil je cases vinden waar respondenten 1 op Q7 EN 2 op Q8 antwoordden dan is de filter expressie als volgt : (Q7=1) AND (Q8=2)

Wil je cases vinden waar respondenten 1 op Q7 EN niet 2 op Q8 antwoordden dan is de filter expressie als volgt : (q7=1) AND NOT(q8=2).

Wil je meer voorbeelden zien van filter expressies dan kan je deze referentielijst bekijken.

Stap 1: Maak een grafiek die de tevredenheid in juli en augustus toont

We gaan nu de grafiek maken die de tevredenheid weergeeft gedurende de 2 maanden die voorafgaan aan de promotie-actie.

 1. Open de crocodile enquête die werd meegeleverd met Snap Surveys. Deze enquête bevat responsgegevens.
 2. Klik Chart button op de Snap toolbar om een grafiek te maken. Het Results Definition dialoogvenster opent.
 3. Selecteer Horizontal Stacked Bar Counts Transposed als Style. Dit maakt een staafdiagram die de proporties toont voor elk antwoord.
 4. Vul Q6.a TO Q6.e in in het Analysis veld. Dit toont de verschillende tevredenheidsniveau's over de verschillende aspecten van de dienst.
 5. Klik Transpose zodat je de antwoorden per vraag kan tonen, eerder dan per waarde
 6. Voeg Q1a MONTH=(7 OR 8) in in het Filter veld.
  Q1a vraagt naar de datum van het bezoek.
  MONTH is een datumfunctie die de maand selecteert uit een datum (als nummer)
  =(7 OR 8) vergelijkt het maandnummer met 7 of 8 (juli of augustus) en behoudt enkel de cases waarbij deze voorwaarde geldig is (true).

  def_filt_bar1

 7. klik op het tabblad Notes/Titles en voeg een titel toe bijvoorbeeld "Tevredenheidsscores voor juli en augustus.

  RD: crop satisfaction title

 8. Klik [OK] om de grafiek te creëren. Die moet er ongeveer als volgt uitzien:
  Stracked bar chart showing July August satisfaction
 9. Klik Save button op de grafiek toolbar om je grafiek te bewaren.Stap 2: Creëer grafieken die de tevredenheid tonen in andere maanden

Creëer nu dezelfde grafiek voor de maanden waarin de promotieactie liep en de maanden nà de promotie-actie.

 1. Klik opnieuw opChart button om het Results Definition dialoogvenster te openen.
 2. Selecteer Horizontal Stacked Bar Counts Transposed als Style indien deze niet is geselecteerd.
 3. Klik opScroll down arrow rechts van het analysis veld en selecteer Q6.a TO Q6.e in de dropdown lijst
 4. Vink Transpose aan
 5. Voer Q1 MONTH=(9 OR 10) in in het Filter veld. Dit zorgt ervoor dat enkel data uit september en oktober wordt gebruikt

  RD: cropped def os satisfaction months 9 to 10

 6. Ga naar het tabblad Notes/Titles en voer een gepaste titel in
 7. Klik [OK] om je grafiek te bekijken. Die ziet er normaal als volgt uit
  Chart: Stacked bar showing satisfaction sept oct
  Je kan zien dat de tevredenheidsniveau's verbeterd zijn.
 8. Herhaal dit voor nog een grafiek maar voer nu Q1 MONTH=(11 OR 12) in in het Filter veld, om november en december te tonen
  Chart: Stacked bar showing satisfaction sept oct
  Je kan zien dat de tevredenheidsniveau's lichtjes daalden.

Stap 3: Maak een lijst van mensen die commentaar hebben gegeven

Maak een lijst van commentaren, samen met de demografische gegevens van de persoon die de commentaar gaf.

 1. Klik  list op de Snap Toolbar om het Results Definition dialoogvenster voor een lijst te openen.
 2. Voer case, Q8, Q9, Q10 in in het Analysis veld.Dit vertelt Snap dat je een lijst wil waarin het case nummer wordt getoond, de commentaar, het geslacht en de leeftijd van de respondent.
 3. Voer Q11 OK in in het Filter veld. Dit geeft aan dat je enkel cases wil zien waar een commentaar werd ingevuld. (Je zou ook  NOT Q11 NR kunnen invullen, om enkel cases te tonen die geen "No reply” op Q11 hebben.)
  Merk op dat je hoofd- en kleine letters kan gebruiken voor vraagnummers in het Analysis en Break veld.

  RD: list showing comments with an ok filter
 4. Klik [OK]. De lijst wordt getoond. Je kan zien aan de case nummers dat sommige cases niet getoond worden omdat er geen commentaar in stond.

  List: cases with comments showing sex and age


Meer info

Je kan ook filters gebruiken voor

Een volledige lijst van filter expressies vind je hier : https://snapbenelux.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000064009-voorbeelden-van-filters