Snap heeft een aantal functies om je te begeleiden in de opmaak van vragen, en de positionering van de verschillende onderdelen te wijzigen. Deze worksheet omschrijft hoe je de layout van een gridvraag kan wijzigen.

Achtergrond

Wanneer je een online enquête bouwt, heb je niet dezelfde controle over hoe die eruit ziet als bij een papieren enquête. Verschillende schermen en verschillende browsers maken dat enquêtes er verschillend kunnen uitzien. Het is dus raadzaam om je enquête goed na te kijken alvorens ze online te plaatsen. Je moet ook nadenken over hoe de enquête verschijnt op verschillende schermgroottes, eerder dan ervan uit te gaan dat alle respondenten naar een groot computerscherm kijken.

De opmaak van rasters die vanzelfspreken zijn in het design scherm van Snap, kunnen minder aantrekkelijk zijn wanneer je ze gebruikt voor online enquêtes.

Deze worksheet omschrijft hoe je de spaties in een grid vraag over sandwich fillings kan aanpassen. We gaan ervan uit dat je in het verleden al een gridvraag hebt gebouwd voor een online enquête, gebruik makend van de standaard stijl templates die worden meegeleverd met Snap. De vraag ziet er ongeveer zo uit (opmerking : de illustraties komen uit een oude versie van Snap Surveys maar de werkwijze is nog steeds dezelfde)

Sandwich question visual one

Wanneer je deze vraag publiceert in preview modus, dan ziet hij er zo uit:

Sandwich question visual two

Stap 1: Verwijder de vraagnummering en centreer de antwoordboxen verticaal

De preview toont dat de antwoordcirkels verticaal zijn gealigneerd aan de onderkant van elke rij. Je kan dat wijzigen door de uitlijning aan te passen.

Centreer de antwoodboxen verticaal

 1. Klik Switch mode button om te switchen naar Style mode.
 2. Selecteer All ‘Grid’ Styles in de dropdown lijst
 3. Selecteer Alignment in de toolbar topic menu.
 4. Selecteer Code Box in de onderdelenlijst.
  De eerste box (die center aangeeft in de afbeelding hieronder), bepaalt de horizontale uitlijning
  De tweede box (die Middle aangeeft in de afbeelding hieronder) bepaalt de verticale uitlijning
  All grid styles alignment box
 5. Stel de verticale uitlijning in op Middle.

Verwijder de vraagnummers

 1. Nog in Styles mode, selecteer All Styles in de drop-down lijst.
 2. Selecteer Show in de toolbar topic menu.
 3. Selecteer Name (voor de vraagnummers) of Grid Name (voor de gridvraag nummers) in de onderdelenlijst.
  All styles show name box
 4. Verwijder het vinkje bij Show om de vraagnummers te verwijderen.

Stap 2: De spaties in de gridvraag aanpassen

De spaties van een gridvraag worden proporotioneel berekend op basis van de schermgrootte van de gebruikte browser. Dit gebeurt zo, omdat je niet weet hoe respondenten naar je enquête zullen kijken. Je kan de hoeveelheid beschikbare ruimte bepalen dat aan elk onderdeel wordt gegeven, door gebruikt te maken van de Tabs optie. Het diagram hieronder toont de namen van de onderdelen en de zones die erdoor worden geaffecteerd.

blank_mc_top_lab

Verwijder de ruimte links (waar de vraagnummers stonden)

 1. Nog steeds in Styles mode, selecteer All Styles in de dropdown lijst. (mocht je overgeschakeld zijn naar de design mode, klik dan opnieuw op Switch mode button)
 2. SelecteerTabs in de toolbar topic menu
 3. Selecteer Name in de onderdelenlijst.
  All styles tab name
 4. Reduceer de ruimte voor het onderdeel Name naar 0%. Dit duwt de vragen naar links op het scherm (je kan een andere waarde gebruiken indien je wenst)

Verbreed de ruimte tussen de grid kolommen en verwijder de ruimte rechts

 1. Met All ‘Grid’ Styles geselecteerd in Style mode, selecteer Tabs in de toolbar topic menu.
 2. Selecteer Code Gutter in de onderdelenlijst.
  All grid styles tab gutter
 3. Verhoog de ruimte voor het Code Gutter onderdeel naar 15%.
 4. Selecteer Code Verge in de onderdelenlijst
  All grid styles tabs verge
 5. Reduceer de ruimte voor het Code Verge element naar 0%. Dit verwijdert de ruimte tussen de vraag en de rechterkant van het scherm

Stap 3: wijzig de pagina-instellingen

 1. Selecteer File | Publish.
 2. Selecteer Output icon in de linkerkolom en stel de Method om je enquête te publishen in op Preview only.

  Output preview sandwich

 3. Klik [Publish] om je vragenlijst te tonen zoals ze zal verschijnen in een web browser

  Sandwich question visual two

  Er is nog steeds ruimte tussen de randen van het scherm en de gridvraag van de gepubliceerde enquête. Dit wordt ingesteld in de sectie Margins in de Questionnaire properties.

 4. KlikQuestionnaire properties button om het Questionnaire properties dialoogvenster te openen.
 5. Selecteer Margins button in de linkerkolom.
 6. Stel alle marges in op 15px en klik [OK].

  Margins properties Snap WebHost 1 column

 7. Doe opnieuw een publish om je enquête te bekijken. Je gridvraag moet nu uitgebreid zijn om de volledige breedte van je browscherm in te palmen.

  Sandwich question visual three

In deze worksheet toonden we je hoe je de spaties en uitlijning voor gridvragen kan aanpassen. Bekijk ook even worksheet 35 over compound grids