Data export wordt bepaald door:

  • Een filter expressie. Dit definieert welke cases zullen geëxporteerd worden. Bij een blanco filter expressie worden alle cases geëxporteerd.
  • Een content specificatie (inhoudspecificatie). Dit definieert welke data wordt geëxporteerd voor elke case. Bij een blanco content specificatie, wordt alle data geëxporteerd.

Filter expressies

Filter expressies zijn logische Boolean expressies. Het algemeen formaat van een filter expressies is:

operand operator operand

De operand kan het volgende zijn:

  • een of meer variabalen (vragen)
  • een of meer getallen
  • een of meer tekstonderdelen binnen aanhalingstekens (dit wordt een tekst string genoemd)
  • een volledige expressie tussen haakjes

Je kan ook een patroon toepassen op een operand, bijvoorbeeld om te zoeken naar datums binnen een specifiek bereik.


De operator moet één van de volgende zijn:

Symbool

Tekst

Betekenis

Voorbeeld

Uitleg

=

MT

is gelijk aan

Q2=1

Selecteer respondenten die antwoord 1 gaven op vraag 2 (indien vraag 2 een Multiple response vraag is, dan kunnen ze ook andere antwoorden hebben gegeven)

==

EQ

exacte overeenkomst

Q4==1

Selecteer respndenten die enkel antwoord 1 gaven op vraag 4. Indien vraag 4 een Multiple Response vraag is, dan mogen ze geen bijkomend antwoord hebben gegeven naast antwoord 1

>

GT

groter dan

Q5 GT 50

Q5>50

Selecteer respondenten die in vraag 5 een waarde opgaven die groter is dan 50.


>=

GE

groter dan of gelijk aan

Q5 GE 50

Q5>=50

Selecteer respondenten die in vraag 5 een waarde opgaven die groter dan- of gelijk is aan 50.


<

LT

kleiner dan

Q5 LT 50

Q5<50

Selecteer respondenten die in vraag 5 een waarde opgaven die kleiner is dan 50.

<=

LE

kleiner dan of gelijk aan

Q5 LE 50

Q5<=50

Selecteer respondenten die in vraag 5 een waarde opgaven die kleiner dan- of gelijk is aan 50.


Items of expressies kunnen gegroepeerd worden met de volgende operatoren

SymboolTekstBetekenisVoorbeeldUitleg

,

OR

of (één van de items gescheiden door , of OR)


Q2=1 OR Q2=2

Q2=1,Q2=2

Q2=(1 OR 2)

Q2=(1,2)

Selecteert enkel respondenten die antwoord 1 of antwoord 2 gaven op vraag 2


~

TO

bereik : elk item binnen de twee termen gescheiden door ~ of TO


Q2=(1 TO 3)

Q2=(1~3)

Selecteer respondenten die een antwoord gaven binnen het bereik van 1 tot 3 op vraag 2 (1, 2 of 3)


&

AND

en: beide termen gescheiden door & of AND


Q2=1 AND Q4=1

Q2=1&Q4=1

Selecteert respondenten die antwoord 1 gaven op vraag 2, en antwoord 1 op vraag 4!

NOT of UNLESS

niet : alle cases die niet onder de volgend expressie vallen


NOT Q2=1

UNLESS Q2=1

!Q2=1

Selecteert respondenten die niet antwoord 1 gaven op vraag 2items kunnen geïdentificeerd worden met de volgende operatoren

#

NUM

Het aantal antwoorden geselecteerd in een multi-response vraag


num Q5>3

Selecteert enkel de respondenten die meer dan 3 antwoorden gaven op vraag Q5


 

CASE

de gespecificeerde case (s)


case >100

alle cases na de eerste honderd


Filter voorbeelden

De volgende voorbeelden gebruiken de Crocodile Restaurant enquête (meegeleverd met Snap):


Filter expressie

Selectie

Sub-set die gemaakt wordt

Q2=1

Alle cases waar de respondent antwoord 1 op vraag 2 gaf

Respondenten die het restaurant dagelijks bezoeken

Q6a=(1,2)

Alle cases waar de respondent antwoord 1 of antwoord 2 gaf op vraag Q6a

Respondenten die de speed of service als "Very Good" of "Good" beoordeelden

Q6a=(1 to 3)

Alle cases waar de respondent antwoorden gaf binnen het bereik van 1 tot 3 (1 of 2 of 3) op vraag Q6a

Respondenten die de speed of service als "OK" of beter beoordeelden

Q9=3 and Q10=1

Cases waar de respondent antwoord 3 gaf op vraag Q9 en antwoord 1 op vraag Q10.

Mannelijke respondenten tussen 25 en 34 jaar oud

NOT Q9=1

Cases waar de respondent antwoord 1 op vraag Q9 niet gaf.

Respondenten boven 18 jaar oud.

Q3a>4

Alle cases waar een waarde groter dan 4 is ingevuld als antwoord op vraag Q3a

Respondenten die met meer dan 4 volwassenen kwamen

Q5<=10

Alle cases waar een waarde van 10 of minder werd ingevuld in vraag Q5

Respondenten die in totaal £10 of minder spendeerden

Q4a="ilkshake"

Alle cases waar de karakters "ilkshake" voorkomen in de tekst of de data voor Q4a

Respondenten die een milskhake bestelden bovenop de items gespecificeerd in Q4. Wanneer je filtert voor Literal respons data zal Snap zoeken naar een exacte overeenkomst, tenzij een upper of lower case pattern werd toegepast op de variabele. Daarom wordt de eerste letter van Milskshake niet opgenomen in de expressie

(Q10=2 OR Q9=(1,2)) AND Q5<=50

Alle cases waar de respondent antwoord 2 gaf op vraag Q10, of oftewel antwoorden 1 of 2 op vraag Q9 en een waarde van minder dan of gelijk aan 50 voor vraag Q5

Vrouwelijke respondenten van 24 jaar oud of jonger, die £50 of minder spendeerden

case>=52 AND case<=176

Alle cases met volgnummer 52 tot en met 176

De 52ste tot en met de 176ste respondent

num Q4>2

Alle cases waar de respondent meer dan 2 antwoorden gaf op vraag Q4 (een multiple response vraag)

Respondenten die 3 of meer items bestelden


Content specificaties voor Data rapportage en data export

Inhoud

Voorbeeld

Omschrijving

Een lijst van variabelen


Q4a ~ Q6

Een lijst van data voor de variabelen zal worden gerapporteerd voor elke case. Bij het rapporteren van Multiple Response variabelen, is de output afhankelijk van het output type. Ofwel zal dit opgesplitst worden in afzonderlijke code labels of een sequentie zijn van 1'en en 0'en. Een 1 geeft aan dat de overeenkomende code werd geselecteerd, een 0 geeft aan dat de overeenkomende code niet werd geselecteerd

CASE

CASE, Q7

Het case nummer (voorbeeld toont het case nummer, gevolgd door het antwoord op Q7)

Een ruwe data specificatie

RAW(1 to 104)

De ruwe data vanop de bronpositie 1 tot bronpositie 104 wordt gerapporteerd voor elke case die valt onder de voorwaarden in de Filter Expressie

Een string constante

'ABC'

Deze optie wordt gebruikt om informatie in elke case toe te voegen, bijvoorbeeld wanneer men hiërarchische data wil splitsen of wanneer men een wave van een enquête wil definiëren.

Een getal of een numerieke formule

6+3*Q5

Voor elke case zal het resultaat van de formule worden gerapporteerd. Doorgaans wordt dit gebruikt voor Quantity Response variabelen.

Een logische formule

Q2=1

Zal een Y rapporteren voor elke case waar Q2=1 waar (true) is, en een N waar Q2=1 niet waar is (false)

Individuele items

Q2,Q8:Q9,Q10

Dit kan een lijst van variabelen zijn of een asformule (gebruikt in het break of analysis veld van een analyse)

Door THEN te gebruiken wordt een spatie toegevoegd tussen afzonderlijke kolommen met output. Dit voorbeeld rapporteert Q2, gevolgd door een spatie, dan Q8 en Q9 naast elkaar, gevolgd door een spatie, en dan Q10.