Creëer de NPS Donut grafiek in je eigen enquête

Dit voorbeeld gaat ervan uit dat je een afgeleide variabele (V1aNP) hebt gecreëerd die de antwoorden opsplitst in detractoren, neutralen en promotoren. Hoe je dit moet doen wordt beschreven in Creating the derived variable.

 1. Klik charts om het Analysis Definition dialoogvenster te openen.
 2. Wijzig de chart style naar NPS Doughnut Percent.
 3. Vul V1aNP (of de naam van de variabele in, indien deze verschilt) in het Analysis veld.
 4. Laat het Calculate veld op Counts & Percents staan.
 5. Ontvink de Counts box onder Show options.
 6. Selecteer Analysis Percents.

  Analysis Definition_chart_nps

 7. Ga naar het tabblad Notes/Titles.
 8. Voer  NPS doughnut in in het Title veld.
 9. Klik in het Notes veld.
 10. Klik [Insert] en selecteer Cell value field in het menu.
 11. Voer (R3C1-R1C1) in als de cell value expressie. Dit berekent het percentage van promotoren - het percentage van detractoren, gebruik makend van de waarden in de huidige analyse
 12. Klik [OK].

  Analysis Definition_notes_nps

 13. Klik [OK]. Het grafiekscherm opent, en toont de NPD donut. Indien je geen data in je enquête hebt, zal er niets getoond worden in de grafiek. Om een grafiek te zien mét data, open de NPS voorbeeldenquête, klik op Results om het Analysescherm te openen en dubbelklik AN1 om het voorbeeld te tonen.

Een NPS staafdiagram uitgezet in de tijd creëren in je eigen enquête.

 1. Deze grafiek gaat ervan uit dat je de afgeleide variabele V1aNP hebt gecreëerd en een gewicht zoals omschreven in de worksheet 103. We gaan er ook van uit dat je een variabele hebt gecreëerd die wordt gebruikt om de antwoorden volgens datum te categoriseren.
 2. Een voorbeeld afgeleide variabele Vmonth wordt meegeleverd in de voorbeeld NPS enquête. Je kan zien hoe de variabele werd gedefinieerd door op codes te klikken om het Variables scherm te openen en te scrollen naar Vmonth en hier vervolgens op te dubbelklikken.
 3. Klik  charts om het Analysis Definition dialoogvenster te openen.
 4. Wijzig de Chart Style naar Horizontal Bar Percent Transposed (of gebruik de nps_blue_bar style die wordt meegeleverd)
 5. Stel het Analysis veld in op je afgeleide variabele.
 6. Stel het Calculate veld in op Means & Significances.
 7. Stel het gemiddelde in om berekend te worden volgens WT1 (V1aNP). Dit is de afgeleide promotor variabele, gewogen om negatieve en positieve waarden te geven.
 8. Selecteer de Transpose box.

  chart_nps_bar

 9. Klik [OK] om je grafiek te tonen. Indien er geen data in je enquête zit, zal er niets getoond worden in de grafiek. Om een grafiek mét data te zien, open de NPS voorbeeldenquête, klik Analyses om het Analyses scherm te openen en dubbelklik op ANyear.2 om de voorbeeldgrafiek te tonen

Nota's omtrent het gebruik van de meegeleverde grafieken

Deze nota's tonen hoe je grafiekstijlen kan exporteren en importeren. De voorbeeldenquête gebruikt speciale grafiekstijlen om haar analyses te creëren. Dee werden meegeleverd als een afzonderlijk .csf bestand. Je kan deze stijlen gebruiken in andere enquêtes.

Een grafiekstijl uit een enquête exporteren

 1. Klik  Analyses om het Analyses scherm te openen en dubbelklik op de grafiek die je wil exporteren
 2. Rechterklik op de grafiek om het context menu te openen en selecteer Save Style.

  nps_save

 3. Geef de grafiekstijl een naam en kies een folder om de stijl in te bewaren.

Een grafiekstijl importeren naar een enquête

 1. Plaats de grafiekstijl file (.csf) op een bekende locatie
 2. Open de grafiek die je wil aanpassen
 3. Rechterklik op de grafiek en selecteer Load Style in het menu
 4. Navigeer naar het .csf bestand dat je wil importeren.

Je kan een bewaarde grafiekstijl ook terugvinden door op de  [Browse] knop te klikken in het chart definition dialoogvenster.

RD: definition for combination chart

Creëer je eigen staafgrafiek met beeldbestanden

Wil je je eigen staafgrafiek met beeldmateriaal bouwen, volg dan de stappen hieronder, om de stacked bar chart stijl die werd meegeleverd door Snap te wijzigen naar een staafdiagram met beeldbestanden.

Nota's omtrent het creëren van de meegeleverde analyses

De NPS voorbeeldenquête toont een stacked bar grafiek, opgebouwd uit een rij van mannetjes. Dit kan vrij eenvoudig gebouwd worden maar om een propere look te krijgen moet dit correct gedimensioneerd worden. Je hebt een afbeelding nodig die gedupliceerd werd in verschillende kleuren voor élk element van de grafiek. Het voorbeeld in de enquête gebruikt drie versie van het beeldbestand van een man, één in rood, één in geel en één in het groen.

 1. Klik  charts om het Analysis Definition dialoogvenster te openen.
 2. Wijzig de grafiekstijl (chart style) naar  Horizontal Stacked Bar Percent Transposed.
 3. Vul je variabele in in het Analysis veld (V1aNP in het voorbeeld)
 4. Selecteer de analyse optie (Analysis percents in het voorbeeld).
 5. Klik [OK] om de stacked bar chart te creëren.
 6. Dubbelklik op één van de staafsecties om de chart designer voor die reeks te openen
 7. Selecteer Datapoint defaults links (indien niet zichtbaar klik op Expand branch square icon bij Series, danExpand branch square icon op de sectietitel)
 8. Selecteer het tabblad  Picture op de rechterkant
 9. Klik [Browse] en navigeer naar het gepaste bestand.
 10. Selecteer Embed picture om je afbeelding in de enquête te bewaren
 11. Klik [Apply] om de wijziging in de grafiek te tonen

  Chart Designer_picture_man

 12. Selecteer Datapoint Labels op de linkerkant
 13. Selecteer het tabblad Appearance op de rechterkant.
 14. Stel de Text Location in op None om de percenten te verwijderen op de specifieke staaf
 15. Klik [Apply] om de wijzigingen te tonen

  Chart Designer_no_label

 16. Herhaal dit voor de andere reeksen (Detractors, Neutrals en Promotoren in het voorbeeld)
 17. Klik [OK] om de chart designer te sluiten
  Pas de schermgrootte aan tot de schaal van de afbeeldingen overeenkomt met de nummers. Om 10 mannetjes in te passen kan je een schermgrootte gebruiken van 841 * 460. Het voorbeeld in het rapport gebruikt een schermgrootte van 900 * 446 om te maken dat één mannetje overeenkomt met 10% van de beschikbare ruimte
 18. Klik save om de grafiek te bewaren